FAQ items aan het laden...
Articles2017-11-23T19:56:01+01:00

Interview ervaringsdeskundige

Mirella Herwegh (45) is auteur van het in april 2021 verschenen boek ‘Voorbij de schaamte, kom ik’, in haar eigen woorden ‘een eerbetoon aan liefde, leven en veiligheid.’ Het kostte haar vijf jaar tijd om haar persoonlijke ervaringen met huiselijk geweld en seksueel misbruik van zich af te schrijven. “Ik word nog regelmatig overspoeld door een tsunami van emoties.”

Het kinderbrein

De ‘Universiteit van Vlaanderen’ is een Belgisch televisieprogramma dat met minicolleges wetenschap bereikbaar maakt voor een groot publiek. In een aflevering die in november 2020 werd uitgezonden, legt kinderpsychiater prof. dr. Peter Adriaenssens uit hoe ingrijpend het effect van kindermishandeling is op de vorming van het jonge brein. Hij biedt daarmee erkenning aan slachtoffers die vaak nog jarenlang psychosomatische klachten ondervinden.

Methodes

Bij Huiselijk Geweld en Kinder­mishandeling is vaak sprake van een vicieuze cirkel die al generaties lang ondoorbroken voortduurt. Belangrijk is het om zowel de problematiek bij de kinderen als bij de ouders onder de loep te nemen. Welke methodes zijn daarvoor? We lichten een tweetal effectieve methodieken uit.

Aandacht voor aanpak

Met ambities als 'geen enkel kind en geen enkele volwassenen mag nog met geweld in huis te maken krijgen' zijn er in onze regio tal van projecten en programma's uitgerold. We zetten de aanpak van Regio Amsterdam-Amstelland, Blijf Groep en Prinsenstichting in de spotlights.

Podcast Taboegbeeld

Valesca de Beaufort (19) is non-binair (zij/hij, haar/hem). Zij/hij reageerde via Instagram kritisch op een fragment uit het tv-programma Goed Fout van Katja Schuurman, waarin het aanspreken van non-binaire personen op de korrel werd genomen, en ontving daarvoor veel bijval. Het inspireerde haar/hem tot het maken van een podcast.

Rolmodellen

JONG heeft de LHBTI-rolmodellen van dit moment op een rij gezet en vroeg hen persoonlijk: welke tip wil jij geven aan jeugdhulpverleners? Hoe kunnen zij hun werk nog beter kunnen doen in de omgang met LHBTI-jongeren?

De Inclusieve hulpverlener

Diversiteit is de nieuwe norm, ook in de spreekkamers van de jeugdhulp. Weten we voldoende over sekse, gender en seksuele oriëntatie om daarover open het gesprek met jongeren aan te gaan? En leidt dat vervolgens tot de best passende hulp?

Dakloze jongeren

Het aantal dak- en thuisloze jongeren en jongvolwassenen blijft groeien. Wat is er nodig om te voorkomen dat ze op drift raken? Wat geven ze daarbij zelf aan? Zijn de gangbare oplossingen eigenlijk wel toereikend?

Corona & jeugdhulp – een jaar later

We zijn een jaar verder. En een jaar wijzer. We zijn experts in online vergaderen en hebben zo goed en zo kwaad als het ging contact met onze kinderen, jongeren en ouders onderhouden. We liepen tegen deuren aan, werden zelf gefrustreerd. En tegelijk bloeiden er mooie nieuwe dingen op. JONG maakt de balans op na een jaar corona & jeugdhulp.

Meer Berichten Laden