Interview ervaringsdeskundige

2021-09-06T22:20:11+02:00

Mirella Herwegh (45) is auteur van het in april 2021 verschenen boek ‘Voorbij de schaamte, kom ik’, in haar eigen woorden ‘een eerbetoon aan liefde, leven en veiligheid.’ Het kostte haar vijf jaar tijd om haar persoonlijke ervaringen met huiselijk geweld en seksueel misbruik van zich af te schrijven. “Ik word nog regelmatig overspoeld door een tsunami van emoties.”

Interview ervaringsdeskundige2021-09-06T22:20:11+02:00

Het kinderbrein

2021-09-07T10:57:00+02:00

De ‘Universiteit van Vlaanderen’ is een Belgisch televisieprogramma dat met minicolleges wetenschap bereikbaar maakt voor een groot publiek. In een aflevering die in november 2020 werd uitgezonden, legt kinderpsychiater prof. dr. Peter Adriaenssens uit hoe ingrijpend het effect van kindermishandeling is op de vorming van het jonge brein. Hij biedt daarmee erkenning aan slachtoffers die vaak nog jarenlang psychosomatische klachten ondervinden.

Het kinderbrein2021-09-07T10:57:00+02:00

Methodes

2021-09-07T09:25:13+02:00

Bij Huiselijk Geweld en Kinder­mishandeling is vaak sprake van een vicieuze cirkel die al generaties lang ondoorbroken voortduurt. Belangrijk is het om zowel de problematiek bij de kinderen als bij de ouders onder de loep te nemen. Welke methodes zijn daarvoor? We lichten een tweetal effectieve methodieken uit.

Methodes2021-09-07T09:25:13+02:00

Aandacht voor aanpak

2021-09-06T22:17:22+02:00

Met ambities als 'geen enkel kind en geen enkele volwassenen mag nog met geweld in huis te maken krijgen' zijn er in onze regio tal van projecten en programma's uitgerold. We zetten de aanpak van Regio Amsterdam-Amstelland, Blijf Groep en Prinsenstichting in de spotlights.

Aandacht voor aanpak2021-09-06T22:17:22+02:00