COLOFON

JONG Rond Amstel & Zaan is een productie van ContentBeat BV in opdracht van Jeugdzorg gemeenten Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland.

Het magazine JONG Rond Amstel & Zaan verschijnt vier keer per jaar.

Concept en productie

ContentBeat

Hoofdredactie: Andrea Hollebeek (andrea@contentbeat.nl)

Kernredactie

Erna van As (Amsterdam-Amstelland)

Alice Hornick (Zaanstreek-Waterland)

Margret van der Mast (Altra)

Sarah Zagt (Spirit)

Redactieadres

E-mail: redactie@jongamstelzaan.nl

De artikelen op deze website vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de gemeenten en organisaties. Evenmin kunnen aan de inhoud van deze website rechten worden ontleend.

© 2021 JONG Rond Amstel & Zaan.

Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van JONG, door en in JONG (op zowel de website als in het magazine) gepubliceerde artikelen (of gedeelten daarvan) over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

JONG kaart deelnemers