COLOFON

Het magazine JONG Rond Amstel & Zaan verschijnt vier keer per jaar.

Concept en productie

ContentBeat

Vormgeving

Zin in vorm

Kernredactie

Maarten den Dulk (Amsterdam-Amstelland)
Alice Hornick (Zaanstreek-Waterland)
Bertie van der Linden (Altra)
Sarah Zagt (Spirit)

Eindredactie

HNX

Redactieadres

E-mail: redactie@jongamstelzaan.nl

De artikelen op deze website vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de gemeenten en organisaties. Evenmin kunnen aan de inhoud van deze website rechten worden ontleend.

© 2018 JONG Rond Amstel & Zaan.

Het is niet toegestaan om, zonder voorafgaande toestemming van JONG, door en in JONG (op zowel de website als in het magazine) gepubliceerde artikelen (of gedeelten daarvan) over te nemen, te (doen) publiceren of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen.

JONG kaart deelnemers