DEEL 2: JONGEREN & OUDERS ALS ERVARINGSDESKUNDIGEN

Opleidingen & Cursussen

Als je met je eigen ervaringen aan de slag wil als vrijwilliger of professional zijn er verschillende manieren om je daarop voor te bereiden.

Herstelbureau

Het Herstelbureau van HVO-Querido biedt een aantal cursussen en trainingen aan, die de deelnemers ondersteunen bij het werken aan herstel. Een daarvan is bedoeld voor mensen die hun ervaringen willen inzetten in hun werk. “De training Werken met Eigen Ervaring biedt een blik in de keuken van ervaringsdeskundigheid”, vertelt coördinator Alex van Veen. “Je ontdekt er of je zeker genoeg bent om je ervaringen in te zetten, je leert reflecteren op je eigen ervaringen en die van anderen en je leert die kennis toe te passen in je werk. Deze training wordt soms geadviseerd om ervaring op te doen met het volgen van een cursus. Daarna kun je eventueel doorstromen naar Howie the Harp of een andere opleiding.”

Herstel Werkt

HVO-Querido is samen met Cordaan kartrekker van www.herstelwerkt.nl, een online platform met een overzicht van de verschillende herstelactiviteiten en opleidingsmogelijkheden in de regio Amsterdam. Hierbij zijn onder meer ook Leger des Heils, SCIP, ARKIN, GGZinGeest en Team ED betrokken. Alex van Veen: “De website maakt inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn. Allereerst trainingen om aan je eigen herstel te werken en daarnaast manieren om met je ervaringsdeskundigheid aan de slag te gaan, variërend van een portfolio- en cv-training tot een tweejarige hbo-opleiding. Een mooi vervolg zou zijn om in de toekomst ook een pagina vacatures voor ervaringsdeskundigen toe te voegen.”

Howie the Harp

Howie the Harp is een eenjarige opleiding, waarbij studenten hun ervaringen leren inzetten in de professionele praktijk als ervaringsdeskundige. In Amsterdam is HVO-Querido er nauw bij betrokken. De eerste lichting van elf studenten is daar inmiddels afgestudeerd en zeven daarvan zijn al aan het werk. “Er is geen vooropleiding vereist, maar het is wel een pittige studie”, vertelt coördinator Aline Kramer. “Eerst zestien weken vier dagen per week naar school en een dag zelfstudie en daarna 26 weken 24 uur per week stage en een dag terugkom-onderwijs. Wie moeite heeft dat vol te houden raden wij aan eerst een andere cursus te doen om wat leerervaring op te doen.”

Een andere drempel kan zijn dat studenten hun ervaringen nog niet genoeg hebben verwerkt. “Wij schatten in of iemand zijn ervaringen kan omzetten in ervaringsdeskundigheid.” De stageplekken variëren van het Leger des Heils, het Herstelbureau van HVO-Querido tot de Volksbond Amsterdam. Ook de werkplekken waar de afgestudeerden terecht komen, lopen uiteen. “Je hoeft niet per se te werken in het gebied waar jij ervaring mee hebt. Het gaat eerder om ervaring met het systeem en hoe jij van binnenuit kunt helpen de dienstverlening te verbeteren.”

WIE IS ER HIER AAN HET WOORD?

Alex van Veen

Herstelbureau HVO-Querido

Van Veen is trainer met ervarings­deskundigheid. Hij volgde een jaar de sociale academie en was onder meer lange tijd leidinggevende in een callcenter. Na een persoonlijke crisis en het volgen van een aantal cursussen en opleidingen, werd hij bij het Herstelbureau ervaringsdeskundigheid en is hij coördinator van www.herstelwerkt.nl

Alina Kramer

Howie the Harp

Kramer is coördinator van Howie the Harp in Amsterdam. Voorheen werkte ze onder meer bij de sociale dienst, de Raad voor de Kinderbescherming en als coördinator bij Jeugd en Gezin. Kramer volgde de opleiding SPH en haalde haar bevoegdheid voor volwassenonderwijs.