Samen Sterk2020-04-06T10:27:52+00:00

SAMEN STERK

De Transformatie in de jeugdhulp levert nog niet op wat de bedoeling is. Hier en daar proberen hulpaanbieders door samenwerking in de wijk specialistische jeugdhulp dichterbij te brengen. In de nieuwe rubriek Samen Sterk belichten we verschillende aspecten van deze initiatieven.

DEEL 1:
netwerkend samenwerken

DEEL 1: NETWERKEND SAMENWERKEN

Annemieke Roobeek is hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit. Ze is betrokken bij verschillende projecten op het gebied van netwerkend werken: intensieve samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld ketenpartners, consultants en overheden.