Samen Sterk2020-12-08T09:28:37+01:00

SAMEN STERK

De Transformatie in de jeugdhulp levert nog niet op wat de bedoeling is. Hier en daar proberen hulpaanbieders door samenwerking in de wijk specialistische jeugdhulp dichterbij te brengen. In de nieuwe rubriek Samen Sterk belichten we verschillende aspecten van deze initiatieven.

DEEL 1:
Netwerkend samenwerken

DEEL 2:
jongeren en ouders als ervaringsdeskundigen

DEEL 3:
Combineren jeugdhulp & volwassen-ggz

DEEL 4:
De kracht van samenwerking binnen de regio

DEEL 1: NETWERKEND SAMENWERKEN

Annemieke Roobeek is hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit. Ze is betrokken bij verschillende projecten op het gebied van netwerkend werken: intensieve samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld ketenpartners, consultants en overheden.

DEEL 2: JONGEREN & OUDERS ALS ERVARINGS­DESKUNDIGEN

Steeds meer gemeenten en organisaties maken gebruik van ervaringsdeskundigen. En dat is niet zo gek: de ervaringen van jongeren en hun ouders kunnen anderen helpen. Gemeenten kunnen er hun beleid mee aanpassen en zorgaanbieders de hulp aan andere jongeren verbeteren.

DEEL 3: COMBINEREN JEUGDHULP
& VOLWASSEN-GGZ

Jeugdhulp en volwassenen-ggz zijn twee verschillende werelden, vooral in regio Amsterdam. Toch moeten ze steeds vaker samen op-trekken voor het beste resultaat. Enkele organisaties experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking. “Het doel is om uit onze kokers te breken en gezinnen in de volle breedte te zien en te helpen.”

DEEL 4: DE KRACHT VAN SAMENWERKING BINNEN DE REGIO

Bij de transformatie in de jeugdhulp was samenwerken het toverwoord. Samenwerken leidt tot betere en beter betaalbare hulp, is het idee. Maar in de praktijk blijken niet-communicerende registratiesystemen en ontoereikende budgetten de samenwerking knap lastig te kunnen maken. Drie samenwerkingsverbanden in de regio tonen aan dat het tóch kan. “Alles kan besproken worden en we leren veel van elkaar.”