DEEL 2: COMBINEREN JEUGDHULP & VOLWASSEN-GGZ

Weg met de obstakels

Jeugdhulp en volwassenen-ggz zijn twee verschillende werelden, vooral in regio Amsterdam. Toch moeten ze steeds vaker samen op-trekken voor het beste resultaat. Enkele organisaties experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking. “Het doel is om uit onze kokers te breken en gezinnen in de volle breedte te zien en te helpen.”

In de hulp aan kinderen en jongeren zijn er momenten dat de volwassenen-ggz om de hoek komt kijken. Bijvoorbeeld omdat jongeren 18 jaar worden en de jeugdhulp moeten verlaten. Om de overgang van jeugdhulp naar volwassenenzorg zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat gemeenten en organisaties samenwerken om financiering, huisvesting en begeleiding goed te regelen. In de praktijk lukt dat niet overal. Jeugdhulp en volwassenen-ggz komen ook met elkaar in aanraking in complexe gezinnen, bijvoorbeeld wanneer kinderen in de knel komen door problematiek van de ouders. We willen ook voorkomen dat kinderen in de jeugdhulp terecht komen als alleen de ouders problemen hebben. Ook op zulke momenten kunnen er obstakels zijn die goede hulpverlening in de weg zitten. Onder meer de gemeente Amsterdam en organisaties als Jeugdbescherming, Levvel (voorheen Spirit en de Bascule), Arkin, De Opvoedpoli en HVO-Querido zijn druk bezig om die obstakels weg te nemen en jeugdhulp en volwassenen-ggz beter te laten aansluiten.

Percentage jongeren tot 23 jaar met jeugdzorg, 2018

Bron: CBS

Aantal jongeren met jeugdhulp en jeugdbescherming

Bron: CBS

Aantal jongeren met jeugdhulp en jeugdbescherming

Bron: CBS