Gezondheid is een totaalplaatje

Op 1 januari 2025 dient de zorg geheel rookvrij te zijn. HVO-Querido grijpt dit aan om nu al extra aandacht te besteden aan welzijn en een gezonde manier van leven voor al haar gezinnen. Via de gezinsprogramma’s komen ook kinderen en jongeren tot 18 jaar in beeld.

Dat er veel kanten aan een goede gezondheid zitten, kan Greet Krijger niet genoeg onderstrepen. Als projectleider Fit 24 is het haar taak alle aspecten ervan in kaart te brengen. Die vertaalt zij vervolgens naar informatie, kennis en training voor teams die dagelijks de gevolgen zien van ongezonde leefgewoontes, zowel bij ouders als hun kinderen. “We misten tot nu toe een uitgeschreven en gedragen visie op gezondheid. Het programma Positieve Gezondheid, gebaseerd op het onderzoek van de arts Machteld Huber, deed ons inzien dat je alleen met een holistische aanpak een goede gezondheid duurzaam kunt bevorderen. Voeding, bewegen, slaap­gedrag, middelengebruik, sociale binding, seksualiteit, zingeving: het hangt allemaal met elkaar samen. Het is een totaalplaatje.”

Betere gewoontes

Op de gezinslocaties van HVO-Querido, waar ouders en hun kinderen ondersteuning krijgen, hebben medewerkers extra aandacht voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Veel draait volgens Krijger om preventie en continuïteit: “Fit 24 richt zich onder meer concreet op stoppen met roken, vooral om de doelstelling van een rookvrije zorg op 1 januari 2025 te behalen. Maar er is zoveel meer: we begeleiden gezinnen ook bij meer bewegen, verantwoord boodschappen doen en goed koken. We laten zien dat je, zelfs met een beperkt budget, een verse, gezonde maaltijd op tafel kunt zetten. Tegelijkertijd coachen deskundigen van Jellinek onze jongerenteams bij het voeren van gesprekken over middelengebruik. Verslavingsgevoeligheid is nu eenmaal een sta-in-de-weg bij het ontwikkelen van betere gewoontes.”

Ook tanden tellen mee

Een afgeleide van Fit 24 is Fit Gebit. Studenten van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam geven op locatie voorlichting over mond- en tandzorg. Als het aan Krijger ligt, wordt dit structureel toegevoegd aan de begeleiding van gezinnen. “Onze cliënten leren wat de invloed van roken, alcohol en andere drugs is op de conditie van hun gebit. Maar ook dat tandzorg voor hun kinderen tot en met 18 jaar kosteloos is. Zelfs hulpverleners weten dit lang niet altijd.”

WIE ZIJN ER HIER AAN HET WOORD?

Greet Krijger

HVO-Querido

Krijger is beleidsadviseur Gezondheid & Zorg bij HVO-Querido en werkt op het Centraal Bureau in Amsterdam. Ze heeft een achtergrond als wijkverpleegkundige. Door vele jaren praktijkervaring in jeugd-, ouderen- en thuiszorg, heeft ze een brede visie ontwikkeld op gezondheid en opvoeding.

MEER WETEN?

Kijk voor meer informatie over het programma Positieve Gezondheid op www.iph.nl.

Voor meer info over het preventie­akkoord kijk je op

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/­nationaal-preventieakkoord.

OVER FIT 24

HVO-Querido ontwikkelt Fit 24 als inspiratie- en kennisprogramma voor teams die gezinnen begeleiden bij hun gezondheid. Het programma biedt HVO-Querido een vertaling van het landelijk preventieakkoord. Speerpunten van dit akkoord zijn anti-rookbeleid, problematisch alcoholgebruik en overgewicht (voeding en bewegen).