“CONTACT MAKEN IS HET SLEUTELWOORD”

Als het mooi weer wordt, wil iedereen naar buiten. De druk op de pleinen in Amsterdam neemt in de zomer sterk toe. Soms leidt dat tot overlast. Marjan Koopman is gebiedsmanager in Amsterdam Oud-Oost en weet alles over deze problematiek. “Contact maken is het sleutelwoord.”

“Je ziet het elke zomer weer gebeuren, zeker als de schoolvakanties eenmaal begonnen zijn. In de weken daarvoor begint het al: minder lessen op school, het is lekker weer en de Amsterdamse pleinen stromen vol. De hamvraag is: hoe verdeel je het plein? Er zijn nu eenmaal veel verschillende groepen in een stad, die het plein allemaal willen gebruiken in de zomer. Niet alleen jongeren die een hangplek zoeken of willen voetballen, maar ook spelende kinderen, jonge moeders en volwassen mannen die een biertje willen drinken. Al die groepen hebben hun eigen wensen en belangen. Dat kan botsen. Vaak zie je een soort haantjesgedrag ontstaan: bepaalde groepen eigenen zich de ruimte toe en voor anderen is dan geen plek meer. Dat leidt vaak tot overlast: lawaai, vervuiling en soms ook vernielingen of alcohol- en drugsproblemen. Het is een reflex om jongeren de schuld te geven van de overlast. Soms klopt dat, maar niet altijd.

Waterschoentjes

Elk plein in Amsterdam heeft zijn eigen dynamiek en sfeer. Er zijn pleinen waar alles prima verloopt. Daar wordt heerlijk gespeeld en gesport en is van overlast geen sprake. De verschillen tussen pleinen zijn groot en bovendien kan het snel wisselen. Op sommige plekken pakken omwonenden een actieve rol, op andere pleinen komt dat niet van de grond. Van- uit de gemeente en de jeugdhulp moet je heel goed blijven kijken: wat speelt er op welk plein? Waar moet onze focus liggen? Maatwerk is vereist.

Daarbij moeten we niet alleen op groepen letten, maar ook goed naar individuen kijken. Wie met jeugd werkt, zal veel op intuïtie moeten doen. Als je in de winter een kind ziet dat nog steeds op waterschoentjes loopt, dan weet je dat er iets mis is. Of je hebt een jongere in het vizier die steeds minder benaderbaar wordt en te veel drinkt, maar niks van hulpverlening wil weten. Wat doe je dan? Zoek naar manieren om in contact te treden, wees creatief en kijk of je een haakje kunt vinden.

Gezellig

Contact maken is het sleutelwoord. En een goede samenwerking tussen gemeente, jongerenwerk, jeugdhulp en politie. We moeten zorgen dat we zichtbaar zijn en in gesprek blijven, niet alleen met alle gebruikers van een plein, maar ook met omwonenden, ouders en naburige scholen. Hoe houden we het gezellig voor iedereen? Wanneer je als jongerenwerker de gebruikers van het plein persoonlijk kent, is het een stuk makkelijker om groepen aan te spreken op hun gedrag. Soms moet je corrigeren en in bepaalde gevallen zal de politie moeten optreden. Maar vaak hoeft dat niet. Een mooie manier om overlast tegen te gaan, is het aanbieden van sportactiviteiten. Dat zorgt voor plezier en voor verbinding tussen de verschillende groepen. Op sommige pleinen heeft de gemeente kleine huisjes geplaatst voor de opslag van sportmaterialen. Het is goed om het sleutelbeheer van zo’n huisje uit handen te durven geven aan actieve buurtbewoners. Dat schept vertrouwen en zorgt voor onderling contact. Daar draait het om. Hoe meer verschillende groepen het plein gebruiken, hoe beter het is voor het plein.”

 

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Marjan Koopman

Marjan Koopman
Gebiedsmanager gemeente Amsterdam

Marjan Koopman is gebiedsmanager Oud-Oost bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost. Daarvoor werkte ze jaren- lang bij Spirit in verschillende functies. Koopman studeerde jeugdwelzijn en peda- gogiek. Ze woont met haar partner en twee volwassen zonen in Amsterdam-Zuid.

(Tekst: Corien van Zweden)