ALS KINDEREN BIJLES HARD NODIG HEBBEN

Veel kinderen en jongeren in de jeugdhulp gaan ook deze zomer gewoon naar school. Het houdt ze van de straat, geeft ze structuur en veiligheid én het is vaak ook gewoon leuk. Drie ‘summer schools’ uitgelicht: Spirit Summerschool, School2Care en de Droomklas Purmerend.

 

1. SPIRIT SUMMERSCHOOL

De jongens die bij Spirit in het programma Back on Track of R&B (Resocialisatie en Begeleiding) zitten, kunnen in de zomer meedoen met een speciaal zomerprogramma van twee weken.

Back on Track is een programma voor jongens van 13 tot en met 19 die vanwege allerlei problemen niet meer naar school gaan. In Back on Track krijgen ze twaalf weken lang een intensief programma om uit te zoeken wat ze willen en kunnen. Het uiteindelijke doel: doorstroom naar school, of werk. R&B is een naschools zorgprogramma voor jongens, veelal met een licht verstandelijke beperking, en diverse problemen, thuis en/of op school. Het programma bestaat uit vier keer per week trainingen, zoals agressie- of sollicitatietrainingen, sporten, groeps- en individuele begeleiding en samen eten.

“Je wilt ze niet op straat laten rondhangen, maar zoveel mogelijk bij je houden”, zegt ambulant hulpverlener Fouazi Bounnaanaa over ‘zijn jongens’. Daarom is Spirit gedurende het jaar maar drie we- ken dicht: één week met Kerst en twee in de zomer. Twee zomerweken, eind juli, is er de Summer school, vooral voor de jongens die niet op vakantie gaan. Het is een speciaal programma, met veel leuke activiteiten. Zo gingen de jongens vorig jaar onder andere karten, een boottocht maken door Amsterdam, naar het strand, naar museum Corpus in Leiden en met een gastdocent een graffiti maken, vertelt Fouazi. Teambuilding staat bij alles voorop. En eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Fouazi: “Het is de bedoeling dat de jongens deels ook zelf bedenken wat ze willen doen, en dat ook samen organiseren: wat kost het, wat is er voor nodig?” Elke dag eindigt met reflectie en evaluatie. “We willen dat ze iets leren, maar wel in een vakantiesetting.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Fouazi Bounnaanaa

Fouazi Bounnaanaa
Ambulant hulpverlener bij Spirit

Fouazi werkt sinds februari 2010 met veel plezier bij Spirit. Hij heeft vooral veel affiniteit met dit werk omdat elke jongere uniek is. Hiervoor deed Faouzi iets totaal anders: hij werkte bij DB Schenker als manager planning import en export.


2. SCHOOL2CARE

Vier van de zes weken zomervakantie volgen de leerlingen van School2Care een speciaal zomerprogramma met enkele leuke activiteiten. “We willen het contact houden”, aldus Anne van Assema, coach en gedragswetenschapper.

“Wij zijn de intensiefste vorm van hulpverlening in Amsterdam en omstreken. Na ons is er alleen nog de gesloten jeugdhulp”, zegt Anne van Assema over School2Care: een 12-uurs voorziening voor jongeren van 12 tot 18 jaar die zijn uitgevallen in het speciaal dan wel regulier onderwijs.

Problemen op alle drie de leefgebieden – school, thuis en vrije tijd – is dan ook een toelatingseis voor School2Care: een onderdeel van stichting Altra. De jongeren, die veelal kampen met ernstige gedragsproblemen, worden er in drie maanden tot een jaar klaargestoomd voor terugkeer in het onderwijs. De focus ligt daarbij op gedrag. De succesfactor volgens Anne: de intensieve band met de coach die 24 uur per dag bereikbaar is. “De jongeren krijgen hier veel aandacht; ze worden gezien.”

Bij zo’n intensieve relatie zou een gat van zes weken veel te lang zijn. Daarom heeft School2Care vier weken een zomerprogramma. Anne: “We willen het contact – en het toezicht – houden, zodat de positieve lijn die is ingeslagen wordt voortgezet. Daarbij is voor deze leerlingen regelmaat en structuur heel belangrijk. Het zou doodzonde zijn als ze er – net als ze het schoolritme weer een beetje te pakken hebben – dan weer zes weken uit zouden zijn.”

De hulpverlenersgesprekken, met ouders en jongeren, gaan deze weken ook gewoon door. Maar het is wel vakantie. Dus bestaat het programma (van dinsdag tot donderdag) enkel uit leuke activiteiten: sport- en spelletjesdagen, lasergamen, zwemmen, naar de film enz. Anne: “De leerlingenraad maakt een wensenlijst en vervolgens stellen wij een programma samen met elke week één buitenschoolse activiteit.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Anne van Assema

Anne van Assema
Gedragswetenschapper, coach en PBS-coördinator bij School2Care

Als gedragswetenschapper is Anne verantwoordelijk voor de werkbegeleiding van andere coaches. Als coach verzorgt zij de hulpverlening voor de jongeren die ze begeleidt en ze geeft les. Als PBS-coördinator is Anne verantwoordelijk voor het coördineren van het implementeren van Positive Behavior Support, een leer- en leefklimaat overgewaaid vanuit Amerika.


3. DE DROOMKLAS PURMEREND

Voor de zorgleerlingen van de Droomklas in Purmerend loopt het programma in elke schoolvakantie gewoon door, dus ook in de zomer. ‘Dat geeft structuur en veiligheid’, aldus persoonlijk begeleidster Melanie Loohuis.

De Droomklas bestaat sinds januari 2017. In de klas is plek voor maximaal zes kinderen die om wat voor reden dan ook thuis zijn komen te zitten. De klas is een mooie samenwerking tussen de Prinsenstichting (gehandicaptenzorg) en de Martin Luther Kingschool (speciaal onderwijs ZMLK). Er zijn in principe drie plekken voor schoolleerlingen vanuit de Martin Luther Kingschool en drie plekken voor kinderen met een dagbestedingsindicatie vanuit de Prinsenstichting.

Het afgelopen jaar telde de Droomklas vijf leerlingen: jongens van tien tot zeventien jaar. Ze worden er door onderwijs, begelei- ding en behandeling op maat in zo’n twee jaar terug begeleid naar school of dagbesteding.

“Het is een tussenstap”, vertelt Melanie Loohuis, “een plek om weer in de structuur te komen en weer schoolse en sociale vaardigheden te leren.” Melanie werkt hierbij fijn samen met haar collega’s, die veel ervaring in het onderwijs en de gehandicapten- zorg hebben. In de schoolvakanties hebben de speciaal onderwijs-leerlingen gewoon vakantie, maar voor
de drie zorgleerlingen blijft de Droomklas open. Melanie: “Deze kinderen hebben veel baat bij structuur. Dat is hun veiligheid en vastigheid.” Het multidisciplinair team dat nauw samenwerkt met de Droomklas gaat ook door in de zomervakantie. Denk aan gedragsdeskundingen en orthopedagogen, fysiotherapie en logopedie. De Droomklas biedt daar- om ook dezelfde dagindeling.

Melanie: “En we doen ook extra’s, zoals een uitje naar de kinderboerderij of het zwembad.” Opvallend genoeg zal de Droomklas juist deze zomer niet open hoeven te blijven. “De kinderen hebben het goed gedaan en stromen door”, vertelt Melanie. “Maar volgend jaar kan het weer helemaal anders zijn.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Melanie Loohuis

Melanie Loohuis
Persoonlijk begeleider bij Prinsenstichting op de Droomklas

Melanie studeerde sociale pedagogie in Leiden en ging daarna aan de slag op De Schar van de Prinsenstichting als cliëntbegeleider. Na een paar jaar stapte ze over naar de Droomklas. Autisme heeft Melanie’s speciale interesse, daar heeft ze tijdens haar studie ook haar minor in gehaald.

 

(Tekst: Eva Prins)