ALS HET OP SCHOOL NIET MEER GAAT

ALTRA COLLEGE ARKIN COMBINEERT ONDERWIJS EN HULP

Wanneer een jongere door de situatie thuis of vanwege eigen problemen niet meer mee kan komen op school, is er een alternatief. Op het Altra College Arkin in Amsterdam werken behandelaars en docenten samen om jongeren die het op een gewone school niet meer redden te begeleiden naar een vervolgopleiding, diploma of werk.

Emmy Scheper is systeemtherapeut op het Altra College Arkin. “De grote kracht van deze school is dat de docenten en de behandelaars in één gebouw zitten, dus de lijntjes zijn kort. En als een leerling afwezig is, wordt er op korte termijn actie ondernomen. Dat motiveert, inspireert en vergroot de kans op succes.”

Patronen doorbreken
De jongeren die hier les krijgen, hebben diverse problemen, vertelt Scheper. “Dat kunnen problemen zijn binnen het gezin of zaken als angststoornissen, depressies, autisme, verslaving, trauma of bijvoorbeeld langdurige afwezigheid door ziekte. Vaak zijn ze maanden of zelfs jaren niet op school geweest.” Met elke leerling wordt een programma op maat gemaakt, waarin behandeling en onderwijs op elkaar worden afgestemd. “De behandeling is natuurlijk belangrijk, maar school biedt echt een toekomst.” Docent en mentor Cees Neuvel vult aan: “Vanaf 16 jaar kunnen jongeren bij ons terecht. Als het even kan, halen ze binnen twee jaar hun certificaat of diploma. Helaas zien we nu dat leerlingen al op steeds jongere leeftijd uitvallen op hun reguliere school. Die zouden we ook graag willen helpen, om ze vervolgens terug te begeleiden naar het reguliere onderwijs.” Scheper beaamt dat: “Hoe eerder je erbij bent, hoe sneller je een patroon kunt doorbreken.”

Allerlei doelen
Het Altra College Arkin telt momenteel veertig leerlingen en heeft een wachtlijst. De jongeren kunnen nagenoeg alle vakken volgen bij een vakdocent. Neuvel: “Ze studeren op alle niveaus, van vmbo-t tot en met vwo. Voorheen werkten we veel met leerlingen met verslavingsproblemen. Die moesten vooral verloren tijd inhalen en weer een ritme vinden om op school te komen. Tegenwoordig hebben we meer te maken met leerlingen met angststoornissen en depressies. Die zijn moeilijker op school te krijgen en hebben meer interactie met de docenten nodig.”

“Voor leerlingen die op hun vorige school door pesterijen zijn ontmoedigd”, vult Scheper aan, “kan het al ingewikkeld zijn om überhaupt een klas in te gaan. Dan is het fijn dat je naar een -behandelaar kan als je dat wil en dat je docent weet wat hij moet doen om jou te ondersteunen. Er is hier veel meer erkenning en begrip voor de leerling.” De jongeren werken dan ook niet alleen aan het behalen van hun leervakken, er wordt ook veel tijd besteed aan sociaal-emotionele doelen. “Door spelletjes, discussies, sport, klasse-gesprekken en uitjes proberen we de jongeren uit hun isolement te halen en vrienden te leren maken”, legt Neuvel uit.

Binnenlopen
Daarnaast volgen de leerlingen een behandeltraject, soms in een groep, maar ook veel individueel. Scheper: “Vaak komen de leerlingen voor schooltijd of tussen de lesuren even naar de therapeut. Als er iets dringends is, zijn de therapeuten bereikbaar en kunnen de leerlingen een afspraak maken. Ook de docent kan altijd contact opnemen, bijvoorbeeld wanneer een leerling een paniek-aanval heeft.” Neuvel: “Als docenten en behandelaars schrijven we regelmatig in overleg met de leerlingen een verslag over hun vorderingen. Zo blijven we allemaal goed op de hoogte en houden we korte lijnen in de samenwerking. En als het nodig is, kunnen we gemakkelijk even bij elkaar binnenlopen.” De jongeren hebben veel baat bij dat nauwe contact tussen behandelaars en docenten, denkt Neuvel. “Ik merk dat onze leerlingen graag willen leren, maar dat ze obstakels ondervinden waar ze ondersteuning bij nodig hebben. Op een gewone school is minder zicht op de ggz-problematiek van deze jongeren. Onze docenten zijn heel geduldig, leerlingen krijgen meerdere kansen, wat op een gewone school meestal niet het geval is. Wij worden gezien als hun laatste kans. Ze doen vaak ontzettend hun best, al is het maar met kleine doelen, zoals op tijd komen, structuur opbouwen en leren organiseren.”

Veilig voelen
Het belangrijkste van alles is de veilige omgeving die de school biedt. Neuvel: “Wij zijn een unieke school en de leerlingen ervaren dat ook zo. Hier is begrip, rust en geduld. En de leerlingen zijn daarbij gebaat.” Scheper: “Ik ben een enorme fan van deze school! De kleinschaligheid biedt veilig-heid. En de leerlingen zijn blij dat ze weer naar school kunnen. Als je door persoonlijke problemen je school moet verlaten, en daardoor je klas en soms ook je vrienden kwijtraakt, geeft dat een gevoel van verlies. Bij ons kunnen ze weer hun dromen realiseren.” Er zouden meer scholen moeten zijn zoals het Altra College Arkin, vindt Scheper dan ook. “De maatschappij verwacht dat iedereen meedoet, maar we moeten de jeugd die uitvalt absoluut niet vergeten. Met een papiertje op zak vergroot je je kansen. En ik ben ervan overtuigd dat dit de samenleving veel geld bespaart. Deze jongeren kunnen weer meedoen, in plaats van thuiszitten of in een uitkeringssituatie belanden.”

WIE IS ZIJN ER  HIER AAN HET WOORD?


Emmy Scheper
Systeemtherapeut

Emmy Scheper is verslavings- en ­systeemtherapeut en mindfulness-trainer bij Arkin Jeugd & Gezin.

Cees Neuvel
Docent en mentor

Cees Neuvel is docent en mentor op het Altra College Arkin.

 

Tekst:

Liesbet Mallekoote
Illustratie: Shutterstock