HET VERHAAL ACHTER DIT NIEUWE HULPPORTAAL

Met de invoering van de nieuwe werkwijze in de jeugdzorg krijgen ouders zelf de regie in handen bij hun zoektocht naar de juiste hulp. Hoog tijd dus om de site ikzoekjeugdhulp.nl te vernieuwen én toegankelijk te maken voor ouders en jongeren met een verwijzing.

Om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor de nieuwe site startten Iris Timmermans en Jordy de Koning, samen met Joost van Ravesteyn, in de zomer van 2017 met een zogenaamde designsprint. Daarvoor nodigden ze jeugdhulpinstellingen, verwijzers én ouders en jongeren uit om hun ideeën en wensen te verzamelen. In totaal sprak de regio Amsterdam/Amstelland en Zaanstreek/Waterland met ruim zesendertig professionals op het gebied van jeugdhulp. “We vonden het belangrijk om de site vanuit verschillende invalshoeken te ontwikkelen”, legt Iris uit. “Daarbij was steeds de boodschap aan de deelnemers: denk mee en kijk of je je in de nieuwe opzet kunt vinden. Door iedereen vanaf het begin bij de site te betrekken, konden we veel obstakels voorkomen.”

Wat is echt nodig?

Ideeën waren er in overvloed. Toch moesten Iris en Jordy ook kritisch zijn en zich blijven afvragen: wat is echt nodig en wat kunnen we? Iris: “Het voornaamste doel van de website is om ouders en jongeren aan hulpverleners te koppelen, puur een schakelfunctie dus. Daarom staat er nadrukkelijk geen informatie op over de problematiek waar jongeren mee te maken hebben. Dat kunnen wij als initiatiefnemers niet bieden. Voor inhoudelijke informatie moet je naar je huisarts of het lokale team van de gemeente.”

Een van de ideeën die afvielen kwam van een hulpaanbieder. Het leek hen een goed idee om reviews te kunnen plaatsen. De vraag was alleen wie die beoordelingen zou gaan schrijven. De jongere zelf? De ouders? En wat als er min of meer sprake is van gedwongen hulp en de jongere daardoor een slechte beoordeling schrijft? De bezwaren waren uiteindelijk te groot om dit idee uit te voeren.

Kiezen op gevoel

De lijst van wensen en aanbevelingen die wel overeind bleven, vormde de basis voor het ont- werp van de site. Gekozen werd voor een site met twee ingangen: een voor professionals en een voor ouders en jongeren met een verwijzing. Professionals kunnen de site gebruiken om onder andere de SPIC (Segment Profiel Intensiteit Combinatie) van een casus te bepalen en de daarbij passende hulpaanbieders te vinden. Voor ouders en jongeren is de site een middel om – vaak samen met een verwijzer – hulpverleners met elkaar te vergelijken, waarna ze zelf contact op kunnen nemen met de instantie van hun keuze. Iris: “Daarbij vinden we het belangrijk dat ouders de mogelijkheid hebben om meer op gevoel te kiezen: welke jeugdhulpaanbieder spreekt mij aan? Wat kan een hulpverlener of instelling concreet voor mij doen? Dus niet alleen maar kijken voor welke problematiek hulp wordt geboden.”

Iedere gecontracteerde aanbieder in de regio’s Amsterdam/ Amstelland en Zaanstreek/Waterland heeft zijn eigen pagina en krijgt daar zelf het beheer over. Aan hen dus de taak om zichzelf zo goed mogelijk te presenteren.“De hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor de tekst, maar wij controleren die wel”, vertelt Jordy. “Zo trekken we aan de bel wanneer een hulpverlener iets negatiefs over een andere instantie schrijft om zelf zo goed mogelijk uit de vergelijking te komen. Dat is zeker niet de bedoeling, maar verder laten we de instanties vrij om te schrijven wat ze willen.”

Om verschillende aanbieders met elkaar te kunnen vergelijken, is ervoor gekozen de pagina’s van de zorgverleners dezelfde indeling te geven en de tekst beknopt te houden. Dat was meteen ook de uitdaging: een algemene tekst schrijven die een bepaald gevoel oproept, maar te kort is om nuance in aan te brengen. Toch is het alle hulpverleners gelukt zich te presenteren en biedt de site een volledig beeld van het aanbod in de genoemde regio’s.

Begrijpelijk maar niet kinderachtig

Ook is gelet op de tone of voice van de site, op zowel het gedeelte voor de gezinnen als voor de professionals. Iris: “We hebben een bestaande lijst gebruikt waarin alle vaktermen die de professionals gebruiken zijn opgenomen. Deze hebben we in begrijpelijke taal omgezet naar het gedeelte van de site, bestemd voor jongeren en ouders.” Na feedback van een aantal jongeren zijn ook termen als ‘probleemjongeren’ vervangen door ‘jongeren met problemen’. De betrokken jongeren gaven aan dat ze “weliswaar problemen hébben, maar dat dat niet wil zeggen dat ze het ook zíjn.” Verder is er op gelet niet belerend of te kinderachtig over te komen.

En zijn er nog ideeën die nu niet uitgevoerd zijn, maar er wel- licht in de toekomst wel komen? “Zeker”, geven Iris en Jordy aan. “We willen 2018 gebruiken om de site door te ontwikkelen. Een van de wensen van jongeren was bijvoorbeeld om afbeeldingen op de pagina’s van de aanbieders te kunnen zien.” In de tussentijd staat er een zeer complete site waarop ouders, jongeren en hulpverleners de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Jordy: “Bij een regionale bijeenkomst met gecontracteerde hulpverleners lieten we de site vóór livegang al zien, zodat men wist wat er aan zat te komen. De site werd erg goed ontvangen en ook hebben we van bepaalde lokale teams gehoord dat ze er heel blij mee zijn. Ze vinden de site overzichtelijk en makkelijk te gebruiken. Goed om te horen, want dan is onze missie geslaagd.”

WIE ZIJN HIER AAN HET WOORD?


Iris Timmermans

Iris Timmermans
Communicatieadviseur afdeling Jeugd

Iris Timmermans is communicatieadviseur bij de gemeente Amsterdam. Ze draagt graag bij aan maatschappelijke doelen en projecten. Momenteel houdt Iris zich bezig met het adviseren van de regionale jeugdhulp en de communicatie naar jeugdhulporganisaties. Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van de vernieuwde website ikzoekjeugdhulp.nl.

Jordy de Koning

Jordy de Koning
Regionaal procescoördinator Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland

Jordy de Koning is beleidsmedewerker bij de veertien samenwerkende gemeenten. Momenteel houdt Jordy zich bezig met verschillende projecten in de regio die betrekking hebben op regionaal ingekochte jeugdhulp. Van resultaatgericht werken, monitoren van beleidsinformatie tot het ontwikkelen van ikzoekjeugdhulp.nl.

(Tekst: Zin in vorm)