THEMA #16: Huiselijk geweld en kindermishandeling

Interview ervaringsdeskundige

Mirella Herwegh (45) is auteur van het in april 2021 verschenen boek ‘Voorbij de schaamte, kom ik’, in haar eigen woorden ‘een eerbetoon aan liefde, leven en veiligheid.’ Het kostte haar vijf jaar tijd om haar persoonlijke ervaringen met huiselijk geweld en seksueel misbruik van zich af te schrijven. “Ik word nog regelmatig overspoeld door een tsunami van emoties.”

Het kinderbrein

De ‘Universiteit van Vlaanderen’ is een Belgisch televisieprogramma dat met minicolleges wetenschap bereikbaar maakt voor een groot publiek. In een aflevering die in november 2020 werd uitgezonden, legt kinderpsychiater prof. dr. Peter Adriaenssens uit hoe ingrijpend het effect van kindermishandeling is op de vorming van het jonge brein. Hij biedt daarmee erkenning aan slachtoffers die vaak nog jarenlang psychosomatische klachten ondervinden.

Methodes

Bij Huiselijk Geweld en Kinder­mishandeling is vaak sprake van een vicieuze cirkel die al generaties lang ondoorbroken voortduurt. Belangrijk is het om zowel de problematiek bij de kinderen als bij de ouders onder de loep te nemen. Welke methodes zijn daarvoor? We lichten een tweetal effectieve methodieken uit.

Aandacht voor aanpak

Met ambities als 'geen enkel kind en geen enkele volwassenen mag nog met geweld in huis te maken krijgen' zijn er in onze regio tal van projecten en programma's uitgerold. We zetten de aanpak van Regio Amsterdam-Amstelland, Blijf Groep en Prinsenstichting in de spotlights.

THEMA #15: De inclusieve hulpverlener

Podcast Taboegbeeld

Valesca de Beaufort (19) is non-binair (zij/hij, haar/hem). Zij/hij reageerde via Instagram kritisch op een fragment uit het tv-programma Goed Fout van Katja Schuurman, waarin het aanspreken van non-binaire personen op de korrel werd genomen, en ontving daarvoor veel bijval. Het inspireerde haar/hem tot het maken van een podcast.

Rolmodellen

JONG heeft de LHBTI-rolmodellen van dit moment op een rij gezet en vroeg hen persoonlijk: welke tip wil jij geven aan jeugdhulpverleners? Hoe kunnen zij hun werk nog beter kunnen doen in de omgang met LHBTI-jongeren?

De Inclusieve hulpverlener

Diversiteit is de nieuwe norm, ook in de spreekkamers van de jeugdhulp. Weten we voldoende over sekse, gender en seksuele oriëntatie om daarover open het gesprek met jongeren aan te gaan? En leidt dat vervolgens tot de best passende hulp?

THEMA #14: Dakloze jongeren & Corona-jeugdhulp

Dakloze jongeren

Het aantal dak- en thuisloze jongeren en jongvolwassenen blijft groeien. Wat is er nodig om te voorkomen dat ze op drift raken? Wat geven ze daarbij zelf aan? Zijn de gangbare oplossingen eigenlijk wel toereikend?

Corona & jeugdhulp – een jaar later

We zijn een jaar verder. En een jaar wijzer. We zijn experts in online vergaderen en hebben zo goed en zo kwaad als het ging contact met onze kinderen, jongeren en ouders onderhouden. We liepen tegen deuren aan, werden zelf gefrustreerd. En tegelijk bloeiden er mooie nieuwe dingen op. JONG maakt de balans op na een jaar corona & jeugdhulp.

THEMA #13: Jeugdhulp 2030

Van CGI-I tot nano-t

Als er één ding duidelijk is aan het beroep van jeugdhulpverlener in de toekomst, is het dat níks duidelijk is. Want waarom is e-health straks niet meer weg te denken? En hoe gaan de ontwikkelingen rond nanotechnologie effect hebben op jongerenwelzijn? Denk niet dat alle technologische en digitale ontwikkelingen aan de deur van de jeugdhulp voorbij zullen gaan. Dus: vlieg mee naar het jaar 2030 en laat je bijspijkeren als futureproof jeugdhulpverlener.

Klaar voor de toekomst?

Een jeugdhulpverlener is na het afronden van de opleiding veelzijdig gekwalificeerd. Is dat voldoende om in de harde en snel veranderende realiteit aan de slag te gaan?

THEMA #12: Criminaliteit

Drie deskundigen, drie stellingen

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit: een beeld dat vaak wordt geschetst. Maar klopt dat wel? Aan de hand van een aantal stellingen toetsen we dit beeld bij deskundigen ‘uit het veld’.

het Forensisch Netwerk

De 17-jarige Thomas weigert elke vorm van hulp van welke ggz-instelling ook. Hij wil per se geen ggz-stempel en dus ook geen diagnose. Terwijl het niet goed met hem gaat. Hij heeft geen huis, zit al half in het criminele circuit en de betrokken hulpverleners maken zich zorgen over de invloed van zijn vrienden. Er moet iets gebeuren. Maar zelf komen zij geen stap verder. Wat nu?

Afglijden afwenden

Met een persoonsgerichte aanpak gaat de gemeente Zaanstad de strijd aan tegen criminaliteit onder jongeren. Jongeren die zorgwekkend gedrag vertonen, worden nauwlettend in de gaten gehouden en krijgen het aanbod om te werken aan een betere toekomst. Zo hopen de gemeente en haar netwerkpartners een gedragsverandering teweeg te brengen.

“Ik heb te doen met de jeugdhulpverlening”

Jongeren die voor een appel en een ei iemand omleggen. Rapgroepen die elkaar met de dood bedreigen en soms ook tot actie overgaan. Schoolkluisjes vol met messen. Moeten we ons zorgen maken over de toenemende jeugdcriminaliteit of valt het allemaal wel mee? We legden onze vragen voor aan orthopedagoog en expert jeugdcriminaliteit Peter van der Laan.

THEMA #11: Gezondheid

Gezonde jeugd is gezonde toekomst

Op 1 januari 2025 dient de zorg geheel rookvrij te zijn. HVO-Querido grijpt dit aan om nu al extra aandacht te besteden aan welzijn en een gezonde manier van leven voor al haar gezinnen. Via de gezinsprogramma’s komen ook kinderen en jongeren tot 18 jaar in beeld.

Gezondheid is een totaalplaatje

Op 1 januari 2025 dient de zorg geheel rookvrij te zijn. HVO-Querido grijpt dit aan om nu al extra aandacht te besteden aan welzijn en een gezonde manier van leven voor al haar gezinnen. Via de gezinsprogramma’s komen ook kinderen en jongeren tot 18 jaar in beeld.

Klaar voor de (goede) start!

Een gezonde basis begint in de baarmoeder. Heeft een baby een goede start, dan werken de positieve effecten lang en op veel verschillende vlakken door. Daarom in JONG: drie projecten uit onze regio’s die zo’n goede start bevorderen of de factoren die daaraan bijdragen onderzoeken.

THEMA #10: Veiligheid

Over geldezels en katvangers

In een huis met 37 jongeren met een psychiatrische achtergrond gebeurt weleens wat. Maar toch voelt iedereen zich er doorgaans veilig. Helaas is niet te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren door criminelen van buitenaf worden misbruikt als geldezel of katvanger. Het maakt goede voorlichting en een alert team extra belangrijk.

Veilig thuis

‘Veilig Thuis’, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, bestaat vijf jaar. Netwerkcoördinator Sarah Prins van Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland en teammanager Rozemarijn Sluijters van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland blikken terug én kijken vooruit.

Signs of safety

Vooral kijken naar positieve krachten in een gezin, zonder de risico’s en de zorgen over kindermishandeling uit het oog te verliezen. Dat is de werkwijze ‘Signs of Safety’ in een notendop. Het doel: de toekomstige veiligheid van het kind waarborgen.

THEMA #09: Social Media

Ouders en Social Media

Hoe begeleiden we onze kinderen qua social media-gebruik? Een vraag die erg onder ouders leeft, zo bleek uit twee bijeenkomsten van het Oudercafé van Spirit en de Bascule uit Amsterdam. Een expert en een ervaringsdeskundige geven tekst en uitleg.

Slim gebruik maken van Social Media

Social media bieden je als jeugdprofessional de mogelijkheid om eens op een andere manier te communiceren met jongeren of collega’s. Je kunt er zelfs een nieuwe, hedendaagse vorm van hulpverlening mee bieden. Vijf inspirerende praktijkvoorbeelden laten zien hoe groot de toegevoegde waarde van socials en apps kan zijn.

Omgangsregels Social Media

Een appje, een berichtje via Instagram of toch beter bellen? Hoe je met een jongere of je collega communiceert verschilt per medewerker. Privacy-regels, gevoeligheden of beperkingen spelen allemaal mee. Voor de meeste hulpverleners geldt maar één ding: wat werkt voor mijn cliënt? “Een jongere gaat echt geen speciale app downloaden om met zijn hulpverlener te praten.”

THEMA #08: Innovatie in de jeugdhulp

Innovatieparade

Het bruist in  Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland; kijk maar eens wat een prachtige innovaties al bedacht zijn voor en door de jeugdhulp!

Virtual reality in de jeugdhulp

Je loopt op straat met je vrienden. Plotseling is er ruzie. Iemand ligt op de grond en krijgt klappen. Wat doe je? Een aantal jeugdhulporganisaties experimenteert met de inzet van virtual reality als behandelingsmethode. “Via VR lijk je even écht in de situatie te zijn die je ziet, dus daar kun je allerlei toepassingen voor bedenken.”

Innovatiebureau Garage2020

Jongeren en technologie zijn beste vrienden. Wij volwassenen sloffen daar achteraan. Niet handig als je voor jongeren werkt. En vooral niet efficiënt. Terwijl efficiëntie zo hard nodig is met de slinkende budgetten en stijgende cliëntaantallen. Innovatiebureau Garage2020 kijkt met designersogen naar vraagstukken in de jeugdhulp en ontwerpt daarvoor vernuftige technologische hulpmiddelen.

THEMA #07: 18-/18+

Schuldenvrije toekomst

Vanaf hun achttiende verjaardag komt er veel op jongeren af. Ze moeten van alles, maar mogen vooral heel veel: een rekening openen, contracten afsluiten, een creditcard aanvragen. Gaat dit altijd goed?

De combinatie

Wat kunnen we doen om jongeren in de jeugdzorg na hun achttiende niet uit het oog te verliezen?

Training KR18

De training KR18 is onderdeel van de totaalaanpak van Spirit om jongeren van 16-27 jaar, op de drempel naar zelfstandigheid, een kansrijkere toekomst te geven.

THEMA #05: COMPLEXE SCHEIDINGEN

Scheidingen_LVB-ouders

Het omgaan met emoties rond een vechtscheiding is voor ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) een grote opgave. MDFT helpt LVB-ouders hierbij.

Scheidingen_De rechterlijke macht

Om de schadelijke gevolgen van (vecht)scheidingen voor kinderen zoveel mogelijk te beperken, werken gemeente, rechtbank, onderwijs en hulpverlening in Amsterdam nauw samen.

Scheidingen_loyaliteit bij kinderen

Wanneer een familie uit elkaar valt, is er altijd groot verdriet. Minder zichtbaar is dat kinderen te maken krijgen met een groot loyaliteitsconflict. Wat is het precies en hoe ga je daar als hulpverlener mee om?

THEMA #04: HELP, HET IS ZOMER!

THEMA #03: HUISVESTING KWETSBARE GEZINNEN

THEMA #02: RESULTAAT BOEK JE SAMEN

THEMA #01: ARMOEDE

THEMA #06: JEUGDHULP & ONDERWIJS

Als het op school niet meer gaat

Het omgaan met emoties rond een vechtscheiding is voor ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) een grote opgave. MDFT helpt LVB-ouders hierbij.

De kracht van Ouder- en Kindteams

Het omgaan met emoties rond een vechtscheiding is voor ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) een grote opgave. MDFT helpt LVB-ouders hierbij.

Direct beschikbaar

Het omgaan met emoties rond een vechtscheiding is voor ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB) een grote opgave. MDFT helpt LVB-ouders hierbij.