Transformatie2021-03-29T20:09:48+02:00

TRANSFORMERS

Transformers is een langlopende serie over alles wat te maken heeft met het Perspectiefplan jeugdzorg 2018, dat sinds 1 januari 2018 van kracht is. Die transformatie betekent nogal wat voor eerstelijns én tweedelijnszorg! Tegelijk is het nadrukkelijk de bedoeling dat de kinderen en ouders er niks van merken. In elke editie van JONG belichten we een ander belangrijk onderdeel uit het Perspectiefplan.

DEEL 1:
de nieuwe profielen
DEEL 2:
hoofd- en onderaannemerschap
DEEL 3:
werken met SPIC’s in de praktijk
DEEL 4:
het perspectiefplan
DEEL 5:
het transformatiefonds
DEEL 6:
urgent ambulant werk
DEEL 7:
uithuisplaatsing
DEEL 8:
wikken & wegen
DEEL 9:
schrapsessies
DEEL 10:
drie jaar transformatie

DEEL 1: DE NIEUWE PROFIELEN

Vanaf 1 januari 2018 gaat de nieuwe werkwijze in voor de regio’s Amsterdam/Amstelland en Zaanstad/Waterland. Een van de onderdelen daarvan is dat alle nieuwe klanten onderverdeeld worden in een 14-tal profielen en 4 intensiteitsstromen. Die indeling in een profiel bepaalt vervolgens het jeugdzorg-traject. Dit is een nieuwe manier van werken, die zowel bij de eerstelijnszorg als tweedelijnszorg nog veel vragen oproept. Daarom: aandacht voor de nieuwe profielen en het werken ermee.

DEEL 2: HOOFD- EN ONDERAANNEMERSCHAP

Een nieuw jaar, een nieuw begin: sinds 1 januari 2018 is de jeugdzorg in de regio Amstel en Zaan vernieuwd. Om de verschillende vormen van hulp aan gezinnen beter op elkaar af te stemmen, wordt vanaf nu gewerkt met hoofd- en onderaannemers. Lees hier alles over deze nieuwe werkwijze, wat deze precies inhoudt en wat de spelregels zijn.

DEEL 3: WERKEN MET SPIC’S IN DE PRAKTIJK

Het is voor iedereen nog wennen. Drie maanden werken met SPIC’s en perspectiefplannen brengt de nodige twijfels aan het licht, maar er zijn ook positieve kanten. “Cliënten worden niet langer naar een ander doorgeschoven.”

DEEL 4: HET PERSPECTIEFPLAN

Met beperkte middelen de best mogelijke zorg bieden: dat was een van de redenen om de jeugdhulp met ingang van dit jaar anders te organiseren. Het perspectiefplan helpt daarbij. Hierin leggen ouders en verwijzers vast wat er aan het eind van het traject moet zijn bereikt. “Maar het is niet: u vraagt, wij draaien.”

DEEL 5: HET TRANSFORMATIEFONDS

Dat de transformatie in de jeugdzorg nog niet is afgerond, zoals blijkt uit een tussenevaluatie van de Jeugdwet, daarover is iedereen het wel eens. De regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben allebei een aanvraag ingediend bij het Transformatiefonds om verbeteringen door te voeren. Het is niet toereikend om alle problemen op te lossen, maar het geeft wel een goede impuls.

DEEL 6: URGENT AMBULANT WERK

Soms lopen de problemen in een gezin zodanig op, dat de beste oplossing lijkt de kinderen elders onder te brengen. Maar daaraan kleven veel nadelen. Het is ingrijpend om kinderen uit hun vertrouwde omgeving te halen en daarnaast is het een dure oplossing. Verschillende jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland bieden een alternatief.

DEEL 7: ZO LANG MOGELIJK THUIS

Uithuisplaatsing van een kind of jongere kent veel nadelen. Allereerst wordt het kind uit zijn vertrouwde omgeving en bij vertrouwde personen weggehaald, wat natuurlijk allesbehalve prettig is. Bovendien is verblijf in een instelling een dure vorm van jeugdhulp. Reden genoeg om in te zetten op alternatieve vormen van hulp.

DEEL 8: WIKKEN & WEGEN

Dat de kosten voor de jeugdhulp uit de hand lopen, is inmiddels landelijk bekend. De Nederlandse gemeenten, sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, hebben al bij de minister aan de bel getrokken: er moet geld bij. Maar misschien kunnen gemeenten en hulpverleners ook samen de kosten drukken.In Zaanstad proberen ze dat al, aan de Jeugdtafel-C.

DEEL 9: SCHRAPSESSIES

Tijdschrijven, onbereikbare ambtenaren en eindeloos formulieren invullen: het zijn enkele hardnekkige problemen die Rita Verdonk telkens te horen krijgt tijdens de ‘schrapsessies’ in het land. Aan haar de taak om de berg aan regeltjes en procedures in de jeugdhulp te stroomlijnen. “Op basis van vertrouwen kun je heel ver komen.”

DEEL 10: DRIE JAAR TRANSFORMATIE

Het resultaat van drie jaar Transformatie in de jeugdhulp

Eind 2020 kwam de Transformatie officieel tot een einde. Dat wil zeggen: de aanbesteding van de (hoog)specialistische jeugdhulp moest op dat moment zijn afgerond. Daarmee is de Transformatie natuurlijk nog niet klaar, maar het is wel een mooi moment om eens stil te staan bij alles wat er de afgelopen jaren is gebeurd. JONG maakte een rondje langs de velden en vroeg “Welke mooie processen zijn in gang gezet en wat hebben jullie van de Transformatie geleerd?”