PROFIELEN – HOE ZIT HET OOK ALWEER?

Meer samenhang in de hulpverlening, ruimte voor creatieve oplossingen en het gezin centraal. Dat is in een notendop het idee achter de invoering van de zorgprofielen. Joost van Ravesteyn van de gemeente Zaanstad: “In het huidige systeem bestaat de zorg aan gezinnen uit losse producten, die samen moeten leiden tot de gewenste zorg. In de praktijk moeten dan meerdere trajecten op elkaar worden afgestemd, waardoor het lastig is er een samenhangend geheel van te maken. In de nieuwe opzet maken we combinaties van zorgonderdelen met één behandelaar als eindverantwoordelijke.”

Er zijn elf profielen met vier intensiteiten. “Daarnaast maken we onderscheid in lichtere en hoog-specialistische trajecten. Zo komen we tot 84 combinaties met verschillende duur en intensiteit en verschillende kostprijzen. Deze opzet is ontwikkeld na intensief overleg tussen veertien gemeenten (zie pagina 35) en de zorgaanbieders. Vanaf 1 januari werken we samen als één regio en hanteren we dezelfde afspraken en tarieven.”

In de nieuwe opzet staat het resultaat centraal. “Bijvoorbeeld: een kind gaat niet meer naar school. Dan wordt alles ingezet om dat kind terug naar school te krijgen. Eén partij is verantwoordelijk, er is één budget en daarmee kan de zorgaanbieder doen wat nodig is. Zolang het resultaat wordt behaald en het gezin tevreden is: regel het.”