“De aanstaande veranderingen in de jeugdzorg hebben ‘nogal wat impact’ op de ICT-afdelingen”, vertelt Tom Uleman, voortrekker van het nieuw ontwikkelde informatiesysteem. “In de nieuwe Regionale Producten- en Dienstencatalogus kunnen alle betrokken gemeenten en zorgaanbieders inzien welke profielen worden aangeboden, door welke zorgaanbieders en wat waar wordt ingekocht. Omdat gemeenten en zorgaanbieders daarnaast met hun eigen applicaties blijven werken, moeten die worden voorbereid om met het nieuwe systeem te communiceren. Ook is het voor gemeenten een hele opgave om alle lopende zorg in de nieuwe methode om te zetten. Eén voor één moet elke casus in een profiel worden gepast: een hele toer. Tot slot zijn de veranderingen op financieel gebied voor de huidige applicaties heel ingewikkeld, dus ook dat moesten we oplossen. Het systeem is inmiddels klaar en wordt getest. Het gaat ongetwijfeld lukken, maar mocht er iets tegenzitten: er zal geen kind minder hulp krijgen doordat het systeem niet zou werken.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Tom Uleman

Tom Uleman
Senior informatiemanager