Cliënten in meerdere profielen

“De medewerkers van Altra en De Opvoedpoli hebben aan de hand van casussen samen geoefend met de SPIC’s (Segment Profiel Intensiteit Combinatie). Daarbij ontdekten we dat cliënten vaak in meerdere profielen passen. Dan is de uitdaging voor verwijzers en aanbieders om goed na te denken: wat is echt nodig en waar past deze cliënt het best in? Ik denk dat de meeste medewerkers de vrijheid in de profielen prettig vinden: je kunt meer maatwerk leveren en je hoeft niet voor elke wijziging een nieuwe beschikking aan te vragen. Voor ambulante hulpverleners is de nieuwe opzet best een omschakeling. Het denken in aantallen producten op jaarbasis vervalt nu. Ik zou graag zien dat we veel overleggen met de verwijzers, voordat een traject begint. Samen leren is belangrijk voor het succes van het nieuwe stelsel.”

Marjolein Kreisel

Marjolein Kreisel
Projectmanager Altra

Welk profiel kies je en waarom?

“Ons team heeft in twee trainingen geoefend met bestaande casussen: hoe kies je een profiel en waarom. Vervolgens hebben we afgesproken dat we vanaf nu elke nieuwe casus bekijken vanuit de zorgprofielen: welke kies je en waarom? Hoe bespreek je de profielen met de cliënt en wat doe je als iemand het niet met het profiel eens is? Door die discussie wekelijks met elkaar te voeren, proberen we er meer grip op te krijgen. Tot nu toe is de houding in het team afwachtend. Het werken met de profielen is niet per se makkelijker, maar anders. Voor de cliënt zou het wel makkelijker moeten worden, omdat de hoofdaannemer nu verantwoordelijk wordt, maar ook dat moet de praktijk uitwijzen.”

Gerrie Schoone

Gerrie Schoone
procesregisseur Sociaal Team Uithoorn

Samen verantwoordelijk

De Viersprong levert zorg in verschillende regio’s, waarvan een aantal al met de zorgprofielen werkt. “Dat was best een omslag, maar ik merk in de praktijk dat het heel leuke samenwerkingsverbanden genereert. Het dwingt organisaties scherper na te denken wat ze kunnen bieden en waar ze goed in zijn. Niemand is tenslotte gebaat bij een mis-match. Het idee achter de zorgprofielen is integraal denken: welk doel willen we bereiken en hoe kunnen we dat samen vormgeven? Natuurlijk is dat spannend. Afgezien van de veranderingen op administratief gebied, is het ook spannend om je buren te vertrouwen en samen verantwoordelijkheid te dragen voor de resultaten. Voor de cliënt is het een verbetering: die merkt dat er veel doelgerichter wordt gewerkt. Het is een uitdaging, maar het levert vaak heel leuke plannen op en mét resultaat!”

Nicole Koenen

Nicole Koenen
De Viersprong

Hoofdaannemerschap

“Onlangs hebben wij ons hele cliëntenbestand ingedeeld in segment, profiel en intensiteit (SPIC), omdat de gemeente Amsterdam van alle aanbieders wilde weten hoeveel cliënten ze hadden in de duurzame zorg. Voor ons eigen leerproces hebben we toen al onze cliënten besproken. Het indelen lijkt simpel, maar bij complexere problematiek kan het soms lastig zijn te bepalen welk profiel leidend is en of iemand duurzame zorg nodig heeft. De veranderingen zijn veelomvattend maar er zitten positieve punten in, zoals het hoofdaannemerschap waarmee de verantwoordelijkheid voor de zorg meer gestroomlijnd wordt. Het perspectiefplan helpt om een compleet beeld te krijgen van een gezin en sluit aan bij onze visie. En ik vind het fijn dat we straks allemaal dezelfde taal spreken. Uiteindelijk verwacht ik dat de methode ten goede komt aan gezinnen en helpt meer integraal te werken.”

Roos van Soomeren

Roos van Soomeren
De Opvoedpoli