Volgende stap is samenwerking met onderwijs

Cordaan Jeugd ondersteunt kinderen met een verstandelijke beperking en ouders met LVB. De Transformatie betekende voor Cordaan een heel andere manier van financieren en daarmee veel onzekerheid, vertelt Hanneke Vrielink, directeur Cordaan Jeugd.

“Voorheen vielen onze werkzaamheden onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg), een heel stabiel stelsel. Na de Transformatie vallen we grotendeels onder de Jeugdwet en hebben we te maken met de dynamiek van veertien gemeenten. Voor onze kinderen had het weinig gevolgen: de hulp en ondersteuning gingen door als anders. Voor onze medewerkers en de systemen werd het leven veel grilliger.”

Beweging naar voren

Positief aan de Transformatie vindt Vrielink de samenwerking die is ontstaan tussen de partijen op het gebied van jeugd- en opvoedhulp. “We trekken nu samen op met tien kernpartners en dat heeft de afstemming enorm verbeterd. De beweging naar voren is stevig ingezet. Bijvoorbeeld bij Jeugdspecialist in de Buurt in Amsterdam-Noord werken we samen met onder meer het speciaal onderwijs, waardoor kinderen sneller op de juiste plek komen.”

Nog wel een slag slaan

Een nadeel aan de Transformatie is volgens Vrielink dat de kosten van de jeugdhulp flink zijn gestegen. “Deels is dat ook verklaarbaar, meer kinderen worden nu eerder geholpen. Ik zie dit als preventie, maar het geld moet nu wel eerst uitgegeven worden. De baten hiervan vallen vaak pas later in het leven van het kind. Er is nog veel innovatie nodig en de middelen daarvoor zijn beperkt. Ook is er weinig ruimte meer voor instroom. Verder is de samenwerking binnen de specialistische jeugdhulp goed, maar in combinatie met onderwijs valt er nog wel een slag te slaan.”

Portefeuilles op één plek

Het gaat niet alleen om geld, zegt Vrielink. “Het is ook een kwestie van de juiste euro op de juiste plek uitgeven. We denken nog te veel in kolommen. Het zou volgens mij logisch zijn als de portefeuilles voor jeugd en onderwijs bij dezelfde wethouder liggen, als alle organisaties op die terreinen ook samen moeten optrekken.”

WIE IS ER HIER AAN HET WOORD?


Karin Maas
Cordaan

Vrielink is sinds 2008 directeur Jeugd bij Cordaan. Cordaan Jeugd biedt onder meer kinderdagbesteding, ambulante ondersteuning, logeren, weekendopvang, onderwijsondersteuning en heeft een trainingshuis voor zwangere vrouwen met LVB.

Wat is het beste dat je van de Transformatie hebt geleerd?

“Verschillende aanbieders weten elkaar steeds beter te vinden. Ook de samenwerking met onze verwijzers zoals de Okt’s verloopt steeds beter. De expertise op het gebied van onze specifieke doelgroep wordt nu veel breder ingezet.”