Geen losse projecten maar een beweging

De Transformatie heeft een aantal succesvolle projecten én een nieuwe manier van werken in gang gezet, zegt José Vianen, programmamanager Transformatie Jeugd regio Amsterdam-Amstelland.

“Twee jaar geleden hebben we de ambitie geformuleerd om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien”, vertelt Vianen. “Daarop is een aantal projecten gestart, zoals gebiedsgericht werken, veiligheidsaanpak Blijvend Veilig en crisisaanpak. Samen met de verschillende organisaties hebben we nieuwe werkwijzen vormgegeven en zijn we in de praktijk aan het leren en ontwikkelen. Daardoor zien we wat werkt en wat we anders moeten doen en regelen. De lessen die we hebben geleerd, verspreiden we breed in de regio.”

Beter samenwerken

Volgens Vianen is het belangrijk dat er geen losse projecten in gang worden gezet, maar echt een beweging. “Met projecten als Familiekracht en Jeugdspecialist in de Buurt in Amsterdan-Noord leren we wat gebiedsgericht werken is, leren we goed samenwerken in de wijk en leren we het netwerk steeds beter te benutten. Kwetsbare ouders met ggz-problematiek worden beter ondersteund door samen te werken met de volwassenen-ggz. Professionals werken met een JIM, een mentor uit het netwerk van de jongere, om hen beter te ondersteunen. En via LinkedIn, podcasts en online meet-and-greets houden we iedereen betrokken.”

Veel initiatieven

Deze manier van werken heeft opgeleverd dat gezinnen merken dat ze sneller hulp krijgen en niet van de één naar de ander worden gestuurd, zegt Vianen. “Ook zijn er uithuisplaatsingen voorkomen en zijn kinderen terug naar huis gegaan.”

Vianen hoort in het werkveld wel eens dat er zoveel gebeurt, dat het onoverzichtelijk wordt. “Maar anderen vinden het juist goed dat er veel initiatieven zijn, want dat levert ook veel goeds op en de vele initiatieven versterken elkaar. Belangrijk is in elk geval niet blanco te beginnen. Voor elk nieuw initiatief geldt: kijk wat er al is en probeer dat op een nieuwe plek verder uit te bouwen.”

WIE IS ER HIER AAN HET WOORD?


José Vianen
Gemeente Amsterdam

Vianen is programma­manager Transformatie Jeugd regio Amsterdam-
Amstelland. Ze heeft ervaring in de transitie en Transformatie van de jeugdzorg, welzijn en wijkgericht werken, verbinding volwassenen-ggz met Jeugdhulp en in de sector huiselijk geweld.

Wat is het beste dat je van de Transformatie hebt geleerd? 

“Achter je bureau blijven praten, werkt niet. Beter is: gewoon beginnen. Eerst klein en als het werkt, breid je snel uit. Daarnaast is het belangrijk dat de organisaties zelf verantwoordelijk zijn: zij doen het samen, evalueren met elkaar en sturen bij.”