Samen gezinnen passende hulp bieden

Al vóór de fusie tussen Spirit en de Bascule tot Levvel waren beide organisaties bezig met samenwerking. Zoals in het project Going, waar jeugdhulp en jeugd-ggz samenkomen. Yvon Ivens is er als gedragswetenschapper en systeemtherapeut bij betrokken, samen met Frederieke Koop, klinisch psycholoog en psychotherapeut.“

Binnen Going wordt complexe systemische casuïstiek opgepakt”, vertelt Ivens. “Door jeugdhulp en jeugd-ggz te integreren, kunnen we zelf kinderen en gezinnen de juiste hulp bieden in plaats van ze naar een andere organisatie over te hevelen. Bij elke casus die binnenkomt, kijken we hoe we met zo min mogelijk verschillende hulpverleners zo goed mogelijke hulp kunnen verlenen. Het zijn nog maar eerste stapjes, maar het wordt langzaam een paadje.”

Steeds makkelijker te vinden

Going is een goed voorbeeld van wat de Transformatie heeft opgeleverd, zegt Ivens. “We komen bij complexe gezinnen waar van alles aan de hand is, zowel op het gebied van de jeugdhulp als ggz. Daar waren beide instellingen afzonderlijk onvoldoende op ingericht. We kunnen elkaar steeds gemakkelijker vinden en hebben er een groot netwerk bij. Ook voor de gezinnen heeft het voordelen. Ze komen binnen voor opvoedondersteuning, maar er kan iemand meekijken naar eventuele psychiatrische of systemische patronen. En andersom werkt dat net zo. Door sneller reageren en handelen kunnen we uithuisplaatsingen misschien helpen voorkomen.”

WIE IS ER HIER AAN HET WOORD?


Yvon Ivens
Levvel

Ivens is gedragswetenschapper en systeemtherapeut bij Levvel. Ze is verbonden aan een aantal outreachende systemische programma’s. Daarnaast is ze een van de ‘pitbulls’ die voor de transformatiegedachte staan om eerder en met de kernpartners de juiste hulp in te zetten om uithuisplaatsing te voorkomen.

Wat is het beste dat je van de Transformatie hebt geleerd?

“Het ontschotten, het gezin centraal zetten en van daaruit kijken wat er nodig is. We leren nu ook gebruik te maken van de volwassenen-ggz van Arkin in de hulp voor het gezin. Het is niet altijd gemakkelijk, met name de werkprocessen en de financiering kunnen nog beter worden geregeld. Maar we zijn samen bezig zo goed mogelijk te zorgen voor de Amsterdamse gezinnen die dat nodig hebben.”