Samen JeugdzorgPlus overbodig maken

Een van de doelstellingen van de Transformatie was om dwang en drang zoveel mogelijk uit te bannen. Een doelstelling die goed aansloot op de beweging die al bij de Koppeling was ingezet, zegt directeur Frederique Coelman.
“Toen ik in 2013 bij Spirit begon, hebben wij de ambitie geformuleerd dat wij onszelf als de Koppeling overbodig wilden maken. Geen kind zou meer gesloten opgenomen moeten worden. Tegelijkertijd wilden we de hulp in de Koppeling verbeteren, door minder dwang en drang toe te passen en meer vanuit de relatie met de jongeren zelf te kijken wat nodig is. Zo hebben we onder meer de separeers gesloten en ingezet op het ontwikkelen van kleinschalige woonvormen in de wijk. Daarin hebben we samengewerkt met andere jeugdzorg-partners en de gemeente Amsterdam.”

Samen kijken wat nodig is

Door de Transformatie is er nu meer overleg met gemeenten, zegt Coelman. “We kijken samen wat er nodig is en we leren en ontwikkelen ook samen. Mede door de Transformatie is het idee van het overbodig maken van JeugdzorgPlus landelijk ingezet. Zowel gemeenten als bestuurders en medewerkers van verschillende organisaties weten elkaar daarin makkelijker te vinden.” Maar het proces is er wel complexer door geworden, vindt Coelman. “We hebben nu te maken met veel verschillende gemeenten met allemaal hun eigen verantwoordings- en financieringswijzen.”

Complexiteit

“En,” zegt Coelman: “er is ook een hoop complexi-teit bijgekomen door de manier waarop het stelsel is georganiseerd, de processen die opnieuw moeten worden ingericht, de financiering, die in Amsterdam in 2018 is veranderd en dit jaar nog eens. Dat vraagt veel van organisaties. We werken nu met tien kernpartners samen om kwetsbare gezinnen en kinderen zo goed mogelijk te kunnen helpen. We vullen elkaar goed aan, maar het vraagt veel overleg.”

WIE IS ER HIER AAN HET WOORD?


Frederique Coelman
Levvel

Coelman is sinds 2013 directeur Zorg bij Levvel. Zij is onder meer verant­woordelijk voor JeugdzorgPlus-instelling de Koppeling en andere afdelingen waar kwetsbare kinderen met een complexe hulpvraag verblijven. Eerder werkte Coelman bij De Jutters, de Bascule en Spirit.

Wat is het beste dat je van de Transformatie hebt geleerd?

“De inhoudelijke ambitie achter de Transformatie is heel goed: kleine problemen houden we klein, in de buurt dicht bij gezinnen, geen overplaatsingen, geen dwang en drang, stroomopwaarts werken en een lerend jeugdhulpstelsel ontwikkelen.”