Het helpt als je elkaars expertise kent

Jeugdspecialist in de Buurt in Amsterdam-Noord is een voorbeeld van samenwerking die past in de gedachte achter de Transformatie. Verschillende organisaties bekijken per casus wat het kind of het gezin nodig heeft en wie dat het beste kan oppakken. Wilma Hogebirk, orthopedagoog bij Levvel, is er een groot voorstander van.

“De Transformatie heeft alles veranderd: de manier van financieren, de verwijzingen, er is veel gedecentraliseerd en de organisaties zijn zowel elkaars collega’s als concurrenten geworden”, vertelt Hogebirk. “Jeugdspecialist in de Buurt in Amsterdam-Noord is echt ontstaan vanuit die samenwerking tussen organisaties. Omdat het fijn is dat kinderen en jongeren in hun eigen buurt terecht kunnen voor verschillende vormen van hulp, van eerstelijns tot specialistische hulp.”

Elkaar echt opzoeken

In Jeugdspecialist in de Buurt werken vijf kernpartners goed samen, vindt Hogebirk. “We zoeken elkaar echt op, in plaats van kinderen en jongeren naar de ander door te verwijzen als het te moeilijk wordt. We kijken samen naar de kern van het probleem. Daar zetten we dan op in, om ons terug te trekken als het probleem is opgelost. Dan kan een ander het eventueel weer overnemen.” Hogebirk is enthousiast over deze manier van werken. “Allereerst om de zorg per stadsdeel te organiseren, maar ook de aandacht die er nu is voor de gezinnen zelf. Ik hoop dat we het team kunnen uitbreiden met meer partners, zodat het nog breder wordt. Er lopen al wat lijnen. Als we expertise missen, zoeken we die op.”

Veel administratie

Voor organisaties is de Transformatie soms nog wel ingewikkeld, ziet Hogebirk. “Je levert productie in, omdat je iemand moet vrijmaken die hier tijd in stopt. Ook brengt het een hoop administratie met zich mee. Om dit slim te organiseren heb je vertrouwen in elkaar nodig en dat is soms ingewikkeld, omdat je ook elkaars concurrenten bent. Maar inhoudelijk staat iedereen hier wel achter.”

WIE IS ER HIER AAN HET WOORD?


Wilma Hogenbirk
Levvel

Hogenbirk is orthopedagoog en generalist. Ze is gespecialiseerd in het jonge kind van 0-6 jaar. Ze werkt sinds twee jaar bij de Bascule, inmiddels Levvel. Voorheen werkte ze in verschillende functies bij Kentalis, de organisatie voor doven en slecht­horenden.

Wat is het beste dat je van de Transformatie hebt geleerd?

“Dat het fijn is om samen te werken. Het helpt enorm als je elkaars expertise kent. Eerst heerste er wel angst bij organisaties om hun specialisme te verliezen. Maar iedereen heeft zijn eigen inbreng en in het overleg komen soms ideeën naar boven waar je zelf niet aan had gedacht.”