HOOFD- EN ONDERAANNEMER:

HOE ZIT HET PRECIES?

Het idee van hoofd- en onderaannemers in de jeugdhulp is nieuw. Een van de bedenkers is Timo van Doremalen, projectleider en adviseur jeugdhulp in Zaanstad. “Twee jaar geleden hebben we alle jeugdhulpaanbieders gevraagd wat ze zouden willen veranderen in de jeugdhulp. Een van die punten was: geef professionals meer ruimte om zelf te kunnen doen wat nodig is voor een gezin. Wij hebben deze vraag vertaald naar de praktijk met het hoofd- en onderaannemerschap. De hoofdaannemer wordt verantwoordelijk voor alle specialistische jeugdhulp die een gezin nodig heeft. Daarmee lossen we het probleem op van verschil- lende, langs elkaar heen werkende professionals met een gedeelde verantwoordelijkheid. De hoofdaannemer kan naar eigen inzicht specialistische hulp inzetten en krijgt het geld om dit voor het hele traject te organiseren.”

“De gemeente zet hiermee bewust een stap terug en richt zich op de randvoorwaarden”, vertelt Timo. “Lokale teams werken samen met de hoofdaannemer in het slim organiseren van de jeugdhulp en het bewaken van het eindresultaat voor het gezin. Wij als gemeente kijken naar de behaalde resultaten van alle trajecten en de werking van het stelsel in totaal. Hoofd- en onderaannemers maken onderling inhoudelijke en financiële afspraken. De gemeente heeft daar geen rol in, behalve dit proces te faciliteren.”

Dat de nieuwe opzet nog veel uitzoekwerk zal opleveren, is logisch, vindt Timo. “Het fenomeen van hoofd- en onderaannemers op deze schaal is nieuw in de jeugdhulp en we moeten ervaren wat werkt en wat niet. Sommige aanbieders heb- ben natuurlijke partners waarmee ze snel tot afspraken zijn gekomen, waar dat voor andere lastiger zal zijn. Het staat er niet op één dag en het vergt in de aanloopfase veel administratie. Maar we gaan er als ge- meenten vanuit dat wanneer de belangrijkste afspraken gemaakt zijn, de aanbieders en de gezinnen zelf er beter uitkomen dan voorheen.”

De nieuwe opzet betekent een verschuiving van verantwoordelijkheden en werk van de gemeenten naar de hoofdaannemers. “Wij hebben met de aanbieders afgesproken dat zij alle overhead in hun tarief verwerken. Gemeenten streven naar een reëel tarief, niet naar het goedkoopste. Het gaat hier vaak om hulp aan complexe gezinnen en dat kost nu eenmaal geld. Aangezien gemeenten vanaf nu sturen op het resultaat, zit de maatschappelijke en financiële winst erin dat gezinnen niet meer terugkomen in de jeugdhulp, omdat ze effectief zijn geholpen. Om dat reële tarief waar te maken gaan we elk jaar met aanbieders in gesprek over de behaalde resultaten en om te kijken of de tarieven moeten worden aangepast.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Timo van Doremalen

Timo van Doremalen
Projectleider en adviseur Jeugdhulp gemeente Zaanstad

Timo van Doremalen is projectleider en adviseur Jeugdhulp voor de gemeente Zaanstad en is actief voor de jeugd- regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland om de nieuwe jeugdhulp 2018 te realiseren voor veertien gemeenten.

(Tekst: Liesbet Mallekoote)