HOE ZIT DAT NOU PRECIES?

SPELREGEL 1

Een jeugdhulporganisatie wordt hoofdaannemer wanneer ze niet zelf alle benodigde hulp voor een cliënt kan leveren. De hoofdaannemer gaat op zoek naar een organisatie die wel dat deel van de behandeling kan bieden, als onderaannemer.

SPELREGEL 2

De hoofdaannemer is en blijft verantwoordelijk voor de resultaten en de kwaliteit van de geleverde jeugdhulp.

SPELREGEL 3

De hoofdaannemer maakt zelf afspraken met de onderaannemer over welke hulp er tegen welke voorwaarden geleverd wordt.

SPELREGEL 4

De onderaannemer stuurt de factuur naar de hoofdaannemer.

SPELREGEL 5

Een onderaannemer hoeft niet gecontracteerd te zijn bij de regio, de hoofdaannemer wel.

SPELREGEL 6

Hoofdaannemers kunnen eisen stellen aan onderaannemers. Voorbeelden van eisen en afspraken tussen hoofd- en onderaannemers vind je op zorgomregioamsterdam.nl onder Documenten en Toolkit. Daar vind je ook een voorbeeld van een uitgewerkte vorm van hoofdaannemerschap.

SPELREGEL 7

Op de regionale website ikzoekjeugdhulp.nl kunnen zowel gezinnen en jongeren als verwijzers en professionals alle gecontracteerde jeugdhulporganisaties en hun aanbod vinden.