“ZORG VERLOOPT EFFICIENTER EN EFFECTIEVER”

“Er zitten goede kanten aan het hoofd- en onderaannemerschap, maar er zijn ook nog de nodige vragen. Voor gezinnen is het een mooie ontwikkeling. De zorgvraag van het gezin wordt meer leidend en de samenwerking verbetert, waardoor de zorg efficiënter en effectiever verloopt. In de praktijk wordt het nog spannend. De nieuwe manier van werken betekent voor de zorgaanbieders een grote verandering in de bekostigingssystematiek. Daar is de afgelopen tijd veel aandacht en tijd naartoe gegaan. We zien overal meer mankracht in overhead verschijnen, we hopen dat de zorg voor het jonge kind er uiteindelijk beter van wordt.

Voor de hoofdaannemer moet nog blijken wat de consequenties precies zullen zijn: hoe vaak heb je onderaannemers nodig, ben je daarop voorbereid en kun je, indien nodig, snel genoeg een andere zorgaanbieder inzetten? Juist bij heel jonge kinderen is het cruciaal dat we snel kunnen schakelen, dus is het van belang dat we goed met elkaar samenwerken.

In de nieuwe manier van werken is afgesproken dat we aan de voordeur geen wachtlijsten mogen hebben. We zien nu al aankomen dat die zullen ontstaan als de organisaties waar we naar doorverwijzen wel wachtlijsten hebben. Wij kunnen dan wel overbruggingszorg leveren, maar dat levert een spanningsveld op tussen de hulp aan bestaande en nieuwe cliënten: welk kind geef je voorrang? Daarom is het zaak dat we de continuïteit in de zorg ook daadwerkelijk kunnen leveren of daar samen oplossingen voor verzinnen.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Marion van der Steen

Marion van der Steen
MOC ’t Kabouterhuis

Marion van der Steen is manager zorgprocessen en gz-psycholoog bij MOC ’t Kabouterhuis. Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis helpt gezinnen met jonge kinderen van 0 t/m 7 jaar met een ontwikkelingsachterstand, met opvoedingsproblemen en/of met psychiatrische problemen.

(Tekst: Liesbet Mallekoote)