Lieve collega,

Uitgeprinte SPIC-overzichten liggen op de vergadertafel, vragende gezichten van mijn collega’s erboven. Op de poli hopen ze dat ik weet hoe het werkt. Helaas moet ik nog best vaak nee verkopen. En dat terwijl ik een halve dag extra meedraai bij de centrale aanmelding om bij nieuwe cliënten goed te kunnen inschatten welke zorg nodig is. In deze transitiefase zijn daar extra behandelaren ingezet om verwijzingen inhoudelijk te kunnen beoordelen. Op papier lijkt het systeem duidelijk, in de praktijk is het vaak puzzelen. Een deel van onze overlegtijd op de poli die bedoeld is voor inhoudelijke casuïstiek gaat nu naar SPIC-vraagstukken.

Het lijkt soms één groot hokjessysteem, waarin we zoeken naar het vakje dat precies past bij die unieke cliënt. Dat blijkt zelfs na de intake nog ingewikkeld. Laatst hadden we een vraag voor ADHD-onderzoek, IQ-bepaling en behandeling. Segment C lijkt te zwaar, ‘B intensief ’ lijkt toereikend, maar niet bij een combinatie van meer uitgebreide diagnostiek en behandeling. Er zijn 88 SPIC’s en de goede zit er niet bij? We vinden wel een oplossing, maar de best mogelijke zorg en SPIC vooraf goed inschatten, is lastig.

Het triagedocument dat een collega heeft ontwikkeld, helpt in de zoektocht. Het bevat veel achtergrondvragen en helpt om de problematiek, omstandigheden én de SPIC van een jongere goed in beeld te krijgen. Behalve de weg (uit)vinden in dit nieuwe systeem, is ook de samenwerking met de OKT’s in Amsterdam nog belangrijker geworden. De meeste cliënten komen via een verwijzing van de huisarts en zijn nog niet bekend bij het OKT. Soms moeten we elkaar echt nog vinden, al denk ik dat meer samenwerking veel voordelen kan hebben. De brug staat op papier, maar is in de praktijk nog in aanbouw. Het is nu nog puzzelen, maar het gedachtegoed achter de transitie klopt: de mogelijkheid van een totaalpakket op maat voor de cliënt en optimale verbinding met partners in de zorg. In deze fase leidt het alleen nog tot een verzwaring van administratieve lasten. Ik hoop dat we over een jaar kunnen zeggen: “Het loopt op rolletjes!”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Willemieke Dekker

Willemieke Dekker
GZ-psycholoog bij Arkin Jeugd en Gezin

Willemieke Dekker is sinds 2009 GZ-psycholoog met veel ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling in zowel de BGGZ als de SGGZ bij kind en jeugd en volwassenen. Als psycholoog in opleiding begon ze in 2009 bij GGZ Noord-Holland Noord op de afdeling Kind en Jeugd in Hoorn. Sinds eind 2017 werkt ze bij Arkin Jeugd & Gezin.