“DOORVRAGEN EN OVERLEGGEN”

“Via Cordaan kregen we een aanmelding van een meisje van bijna 18, met een licht verstandelijke beperking en veel bijkomende problemen binnen het gezinssysteem en op het gebied van school en zelfstandigheid. Aanvankelijk was de hulpvraag alleen diagnostiek, maar door te blijven doorvragen en overleggen kwamen we tot een uitgebreidere hulpvraag en behandelaanbod. Door de veelheid aan problemen en het gebrek aan steun in haar netwerk is gekozen voor een duurzaam zware SPIC, met profiel 6. Bij haar en haar moeder is er veel motivatie voor behandeling, maar het is de vraag of een jaar intensief aanbod genoeg is. Wanneer er overeenstemming is met de cliënt zal waarschijnlijk een duurzaam traject worden ingezet.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Louise Hansen

Louise Hansen
Specialist Toegang Lijn5


“ANDERE INVULLING VAN ROLLEN”

“We hebben in 2017 samen met alle betrokken partijen hard gewerkt om het fundament inhoudelijk, financieel en administratief op orde te hebben. Allemaal vanuit de overtuiging: we gaan aan de slag in 2018. De Transformatie vraagt echt om een andere invulling van rollen, zowel bij verwijzers als bij hulpverleners en dat is een proces dat tijd nodig heeft. De verantwoordelijke wethouders binnen de gemeenten hebben onlangs nog met de bestuurders van aanbieders overlegd over de verbeteringen en de knelpunten. Daar is waardering uitgesproken over ieders inzet om de hulp structureel te willen verbeteren voor jongeren en gezinnen. We herkennen de worsteling van jeugdhulpaanbieders die nu in de praktijk ondervinden dat we echt een nieuwe systematiek hebben. Oud en nieuw past niet in een keer op elkaar, dat kost tijd en overleg. Tot slot: als we nu niet met elkaar durven kijken naar tarieven, kosten en het terugdringen van dure trajecten waar mogelijk, lukt het niet om de jeugdhulp duurzaam en betaalbaar te houden.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Frank de Graaff

Frank de Graaff
Projectmanager bij de gemeente Amsterdam en betrokken bij de aanbesteding

 

(Tekst: Liesbet Mallekoote)