Hoop op structurele inzet

“Het was een goed idee van de regio Amsterdam-Amstelland om via een werksessie input te verzamelen voor de aanvraag. Ik vond het erg prettig om met andere organisaties aan tafel te zitten en samen na te denken over een onderwerp. De werksessie was zo opgezet dat per tafel een voorstel werd besproken. Door de diverse organisaties aan tafel werd elk onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Ik ben aangeschoven bij voorstel 2: Geen kinderen meer in de crisis-opvang (actielijn 2: Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien, red.). Het was prettig om input te leveren aan een plan dat aansluit bij waar we zelf al mee bezig zijn: op een andere manier vormgeven aan een crisis. Wat is een crisis, moet er wel iemand het huis uit en moet dat altijd het kind zijn? Of kan de ouder een time-out krijgen, in combinatie met andere maatregelen en vormen van hulp? Belangrijk is dat het kind niet de dupe mag worden van een crisis door uit huis te worden geplaatst. Liever proberen we de crisis te voorkomen door tijdig signaleren en meer inzetten op preventie en ambulante hulp. Nu is het afwachten of het plan wordt goedgekeurd. Natuurlijk ben ik er blij mee dat er extra geld beschikbaar is. Ik hoop alleen dat het niet wordt gebruikt om gaten te vullen, maar dat er een structurele verandering plaatsvindt: een echte transformatie en een structurele inzet tot meer samenwerking in de jeugdhulpverlening.” 

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Silvana Palazzo
Teamregisseur Lijn5
Silvana geeft leiding aan tien teams in de regio Amsterdam. Zij is oa verant­woordelijk voor de personele bezetting. Daarnaast stimuleert en faciliteert zij een cliëntgericht werkklimaat en neemt deel aan locatie­overstijgende en beleidsvoor­bereidende projecten. 


Vertrouwensband opbouwen

“Samen met de GGZ inGeest, JBRA en Spirit heb ik in de werk- sessie meegedacht over actielijn 5: Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt. Dat sluit goed aan bij de pilot die wij sinds enige tijd uitvoeren samen met de GGZ inGeest (volwassenen-psychiatrie). We screenen bij de aanmelding van het kind ook de ouders op psychiatrische problematiek. Op dit moment behandelen we tien gezinnen, waarbij bij een van de ouders sprake is van psychiatrische problemen. Door de ouders te behandelen via de volwassenen-psychiatrie en de kinderen specialistische jeugdhulp te bieden, plaats je de problemen van het gezin in een context en is de zorg veel effectiever. Hiermee voorkom je dat de problematiek van de ouders neerslaat op de kinderen. Het is belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen met zowel ouders als kind en om vanuit één team te werken. Enkele andere organisaties bij de werksessie, zoals Spirit en Jeugdbescherming, zijn hier ook al mee bezig. We zien allemaal dat het belangrijk is om psychiatrische problemen van volwassenen in de context te behandelen, om patronen te doorbreken en intergenerationele overdracht van psychiatrische problemen tegen te gaan. Het was mooi om te merken dat we elkaars werk herkennen en dat we allemaal zien dat het denken en werken in hokjes niet past bij de problemen van de praktijk. Misschien krijgen we nu met de extra financiering de kans meer met elkaar op trekken.” 

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Harriet Poot
Directeur van de Opvoedpoli/Care Express
Harriet Poot is directeur van deOpvoedpoli / Care Express, regio Amster­dam­Amstelland en Zaanstreek­Waterland. Bij de Opvoedpoli werken 120 mensen in verschillende teams met kinderen en jonge­ren van 0 tot 23 jaar. De Opvoedpoli biedt een combinatie van specialistische jeugd­ hulp en jeugd­ggz aan, met de ambitie om zonder schotten gezinnen en jongeren te helpen en te doen wat nodig is.