LANDELIJK ONDERZOEK NAAR VERANTWOORDE BEHANDELING THUIS

De jeugdhulpaanbieders Spirit, Jeugdformaat, Enver en Juzt laten landelijk onderzoek doen naar verantwoorde ambulante jeugdhulp om uithuisplaatsing van jongeren te voorkomen. De afgelopen jaren hebben verschillende innovaties plaatsgevonden op het gebied van thuis behandelen. Toch blijkt uit landelijke cijfers dat het aantal uithuisplaatsingen na jaren van daling weer toeneemt.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door GRIP (groeien in persoonlijke omgeving): een team onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. GRIP neemt de JIM-aanpak als uitgangspunt voor het onderzoek. JIM staat voor ‘jouw ingebrachte mentor: iemand uit de omgeving van de jongere, die optreedt als een steunfiguur voor de jongere en als adviseur richting professionals en ouders. Door de JIM-aanpak te vergelijken met andere ambulante aanpakken onderzoekt GRIP welke vorm van hulp het meest effectief is: professionele hulp met of zonder inzet van een informele mentor.

De JIM-aanpak is ontwikkeld door Levi van Dam, onderzoeker bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Resultaten uit een onderzoek dat Van Dam al eerder deed onder 200 jongeren wijzen erop dat het betrekken van een belangrijke volwassene naast de ouders, uithuisplaatsing kan helpen voorkomen bij jongeren met complexe problematiek.