Beter worden doe je thuis

UITHUISPLAATSING ALLEEN ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN

Soms lopen de problemen in een gezin zodanig op, dat de beste oplossing lijkt de kinderen elders onder te brengen. Maar daaraan kleven veel nadelen. Het is ingrijpend om kinderen uit hun vertrouwde omgeving te halen en daarnaast is het een dure oplossing. Verschillende jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland bieden een alternatief.

2. FAMILIES FIRST

Wie: Altra
Wat: Het vergroten van de veiligheid binnen het gezin door middel van gedragsinterventies

“Het crisisteam van Altra zet in crisissituaties Families First in om uithuisplaatsing te voorkomen. Hierbij gaat het vaak om bij ons bekende gezinnen, waarbij door gedragsinterventies de veiligheid in het gezin wordt vergroot en het gezin door kan met vervolghulp. Dit is een intensief traject van zestien uur per week, waarbij we elke dag bereikbaar zijn, ook in de avond en het weekend. De methodiek is erop gericht om een gedragsverandering teweeg te brengen en dat heeft tijd nodig. Eerst brengen we in beeld wat nodig is om de veiligheid van de kinderen te verbeteren, wat de verwijzer wil en wat het gezin wil bereiken en daarop borduren we voort. Na twee weken evalueren we met het gezin hoe het gaat en daarna volgen twee weken van minder intensieve begeleiding. Het doel is het voorkomen van uithuisplaatsing, maar dat lukt niet altijd. Eventueel kunnen we de hulp verlengen tot zes weken als we ondanks de complexiteit kansen zien. Of een kind wordt tijdelijk uit huis geplaatst als een time out en vervolgens kijken we wat er nodig is om het kind weer thuis te krijgen. In onze optiek is een kind thuis altijd het beste af. Je wordt niet beter van een uithuisplaatsing en het is bovendien heel ingrijpend. We lossen de situatie het liefst thuis op. Kinderen houden ondanks alles toch van hun ouders en zijn erg loyaal. Bovendien komen bij een uithuisplaatsing heel veel instanties kijken: de Raad voor de Kinderbescherming, de rechtbank, pleegzorg. Dat kost een hoop geld. Mijn drijfveer is het belang van het kind, maar bijkomend voordeel is dat het voorkomen van uithuisplaatsing ook een stuk goedkoper is.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Anita Venema
Pedagoog en medewerker Altra

Venema is medewerker bij het Crisisteam van Altra Onderwijs en Jeugdhulp. Eerder werkte ze bij de Jeugdbescherming/AMK in Amsterdam.

Tekst:
Liesbet Mallekoote