Beter worden doe je thuis

UITHUISPLAATSING ALLEEN ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN

Soms lopen de problemen in een gezin zodanig op, dat de beste oplossing lijkt de kinderen elders onder te brengen. Maar daaraan kleven veel nadelen. Het is ingrijpend om kinderen uit hun vertrouwde omgeving te halen en daarnaast is het een dure oplossing. Verschillende jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland bieden een alternatief.

3. DOEN WAT NODIG IS

Wie: Spirit
Wat: Intensieve ambulante zorg met een toekomstgerichte blik

“Bij de inwerkingtreding van de nieuwe wet op de Jeugdzorg heeft Spirit een team voor intensieve ambulante zorg ingericht. Kort gezegd doen we alles wat nodig is, zolang het nodig is. We beginnen met in kaart brengen wat er in het gezin speelt. Daarbij kijken we niet alleen naar de zorgvraag, maar naar alle leefgebieden. Wat staat er op het spel, welke interventies zijn nodig, wat kunnen wij doen en wat kunnen anderen oppakken? We blijven intensief betrokken bij het gezin, zolang als het nodig is. Ook kunnen we het gezin doorverwijzen of andere hulpverleners inschakelen. Onze blik is gericht op de toekomst: wat is er nodig om het doel te bereiken? Daarvoor moet je soms ‘out of the box’ denken. Bijvoorbeeld bij een gezin in Zaandam, waar de alleenstaande moeder na langdurige ziekte overleed, hebben we meer gedaan dan alleen opvang regelen voor de kinderen. We hebben ervoor gezorgd dat er iemand bij hen kwam wonen en tegelijk geprobeerd de situatie te stabiliseren en de kinderen op school te houden. En bij een gezin waar een kind uit huis is geplaatst, doen we wat we kunnen om dat kind weer thuis te krijgen, omdat hij dat zelf graag wil. Uit oogpunt van veiligheid is dat niet zomaar mogelijk. Daarom hebben we een pedagogisch medewerker vrijgemaakt die hen 36 uur per week begeleidt. Het kind gaat weer naar school, de moeder krijgt zelfvertrouwen en er komt geen politie meer over de vloer. Samenwonen wordt hiermee weer bereikbaar. Belangrijk is om in gesprek te blijven en de ouders weer vertrouwen in de toekomst te geven. Soms is uithuisplaatsen de enige optie vanwege de veiligheid van het kind, maar we investeren veel om het te kunnen voorkomen. Behalve dat uithuisplaatsingen erg ingewikkeld zijn en veel begeleiding vragen, zijn ze ook uit menselijk oogpunt niet wenselijk. Het brengt hoe dan ook schade toe, aan de kinderen en de ouders. Het is altijd de moeite waard om dit te voorkomen. En er is veel mogelijk als ouders duidelijk krijgen wat er op het spel staat.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Zora Duvnjak
Maatschappelijk werker Spirit

Duvnjak is intensieve ambulante hulpverlener binnen Spirit. Eerder was ze gezinsmaatschappelijk werkster bij de Koppeling/Spirit en daarvoor maatschappelijk werker bij justitiële jeugdinrichting het Poortje en in Justitie (volwassenen).

Tekst:
Liesbet Mallekoote