Beter worden doe je thuis

UITHUISPLAATSING ALLEEN ALS HET ECHT NIET ANDERS KAN

Soms lopen de problemen in een gezin zodanig op, dat de beste oplossing lijkt de kinderen elders onder te brengen. Maar daaraan kleven veel nadelen. Het is ingrijpend om kinderen uit hun vertrouwde omgeving te halen en daarnaast is het een dure oplossing. Verschillende jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland bieden een alternatief.

1. EEN STAPJE EXTRA

Wie: Leger des Heils
Wat: Gedreven gezinscoaches voor gezinnen met meervoudige problematiek

Bij ‘10’ voor Toekomst begeleiden we gezinnen met meervoudige problematiek. Er zijn problemen op meerdere levensgebieden en in veel gevallen zijn een of meer gezinsleden gediagnostiseerd. We zijn erg ingericht op mensen met een licht verstandelijke beperking: de duur en het tempo van ons werk is daarop aangepast. We komen maximaal twee jaar bij een gezin over de vloer. Hoewel we proberen zo snel mogelijk na aanmelding te starten, zijn we niet specifiek bedoeld voor crisisgevallen. Daar zijn andere instanties voor. Het gaat meestal om gezinnen waarbij al eerdere hulpverleningstrajecten hebben gelopen. Wij zijn hun laatste kans. Onze hulp is gericht op alle levensgebieden, dus onze eerste opdracht is uitzoeken wat er speelt, wat er nu moet gebeuren, wat de ouders zelf kunnen en wat anderen kunnen doen. Er is altijd sprake van een opvoeddoel, bijvoorbeeld hoe kun je omgaan met de beperking van je kind en hoe help je hem om zelfstandig te worden? Of hoe blijf je in staat het huishouden te doen als je depressief bent? Maar ook praktische doelen, zoals je eigen administratie bijhouden. De gezinnen die wij bijstaan hebben al vaak veel hulpverleners gezien en zitten niet altijd op ons te wachten. Waarom wij dan toch het verschil maken? Dat zijn onze gedreven gezinscoaches, die echt naast zo’n gezin staan en nét een stapje extra zetten. Onze hulp is erop gericht uithuisplaatsingen te voorkomen. Dat is een heel heftig middel en moet alleen gebeuren als het echt niet anders kan. De band tussen ouder en kind is niet te vervangen. Uithuisplaatsing is ook een kostbare stap, maar de kosten zijn voor ons geen overweging. Ons werk is heel intensief, met soms meerdere huisbezoeken per week, dat is ook kostbaar. Wij zoeken een oplossing voor de lange duur, bijvoorbeeld door een oma in te schakelen die heel belangrijk is voor het kind. Wij gunnen het die gezinnen echt om samen te blijven.

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Sonja Steman
zorgcoördinator en werkbegeleider Leger des Heils

Als sociaal pedagogisch hulpverlener heeft Sonja Steman in verschillende functies gewerkt in de vrouwenopvang en de psychiatrie. Ze begon in 2012 als gezinscoach bij ’10’ voor Toekomst, Leger des Heils, en is inmiddels werkbegeleider. Daarnaast is Sonja trainer bij de Leger des Heils Academie.

Tekst:
Liesbet Mallekoote