DE BASCULE:020

OPNAME HELPEN VOORKOMEN

Even rustig bijkomen in een kamertje alleen, stoom afblazen met een spelletje of juist praten over wat je bezighoudt, zodat je de wereld weer aankan. Dat kan bij 020, een afdeling van de Bascule in Amsterdam. Jongeren van 12-23 jaar met psychiatrische problematiek, die bij de Bascule of een andere behandelaar in behandeling zijn, kunnen 24 uur per dag, zeven dagen in de week bij 020 terecht.

De afdeling bestaat vier jaar en telt nu 225 jongeren. “Jongeren die zich aanmelden kunnen zelf aangeven waarvoor ze ons willen inzetten”, vertelt teamleider Maaik van Schaick. “We stellen samen doelen op, bespreken hun wensen en maken een signaleringsplan. Daarin omschrijft de jongere hoe de spanning bij hem of haar opbouwt en wat dan helpt en wat helemaal niet.”

Bereikbaar

De sociotherapeuten bij 020 zijn telefonisch en via whatsapp bereikbaar, maar jongeren kunnen ook gewoon langskomen. “Veiligheid en samenwerking zijn onze uitgangspunten. Het is niet verplicht om te komen of te bellen: vrijwilligheid werkt vaak effectiever. Ook als ze hier zijn, hoeven ze niets te doen. Alleen een kopje thee drinken, mee-eten of blijven slapen is ook goed.” Het voordeel van 020 is dat er altijd iemand bereikbaar is, wat voor de eigen behandelaar vaak niet geldt. “Jongeren kunnen ons inzetten om een crisis te voorkomen. Op die manier kunnen ze zelf meer regie nemen.” Een doorsnee gesprek begint meestal met de mededeling ‘het gaat niet goed’. “Dan zeggen wij: ‘goed dat je contact opneemt. Wat is er aan de hand?’ De jongere vertelt zijn verhaal en wij denken mee: ‘wat zou jou nu helpen?’ Wil je van je probleem worden afgeleid of wil je erover praten? Als we het conflict bespreken, gaan we na welke stappen de jongere zelf al heeft gezet, wat hij goed heeft gedaan en wat anders kan. We proberen voldoende tools aan te reiken om het goed af te sluiten. Als we niet zeker weten of de jongere er al klaar mee is, vragen we om later nog eens contact op te nemen. Bij lage risico’s laten we het daarbij als we niets meer horen, maar als er sprake is van suïcidale gedachten maken we concrete afspraken over terugbellen. Horen we vervolgens niets, dan nemen we zelf contact op of bellen we de ouders.”

Tot rust komen

Ook als de jongere liever langskomt, is een aankondiging vooraf prettig. “Dan weten we vast waarom ze komen. Ook kunnen we dan inschatten of er sprake is van alcohol- of drugsgebruik. In dat geval zijn ze niet welkom, want we willen een prettige plek bieden waar ook andere jongeren tot rust kunnen komen.” Een jongere blijft maximaal 24 uur bij 020 om te herstellen van de spanning. “Daarna helpen we hem weer naar huis te gaan. We hebben vijf slaapkamers, maar in geval van nood hebben we ook een bank of een hangmat. Of we kijken of er iemand in hun netwerk is waar ze terecht kunnen.” Volgens Van Schaick helpt 020 opnames te voorkomen. “Jongeren met destructief gedrag kunnen voor een ‘bed op recept’ terecht bij de DGT-behandeling van de Bascule. Maar dan zit je op een gesloten afdeling. Ze kunnen ook kiezen voor een bed bij ons, waar ze zelf meer zeggenschap houden over de situatie. Zo hebben we een meisje dat vaak depressief en suïcidaal is. Zij komt graag bij ons als de chaos in haar hoofd te groot wordt. Wij helpen haar gedachten ordenen, maken een dagplanning en dan gaat het vaak wel weer. Als 020 er niet was, zou ze misschien dagen met haar gevoelens rondlopen, waardoor het veel meer opbouwt en het mogelijk wel tot opname komt. Als je op tijd hulp kunt bieden, voorkom je dat het probleem zich opbouwt. Alleen het idee dat ze hier terecht kunnen, geeft al rust.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Jacqueline van Schaick
spilfunctionaris en waarnemend teamleider bij 020

Zij is spilfunctionaris en waarnemend teamleider bij 020 en is onder meer ­betrokken bij de aanmeldingen van nieuwe leden. Ze is al bijna 20 jaar werkzaam als sociotherapeut bij de Bascule, waarvan drie jaar bij 020. Voorheen werkte Van Schaick op de polikliniek van Altra College Bleichrodt.