SPIRIT:pleegouders

PLEEGOUDERS WERVEN MET VIRTUAL REALITY

Als het thuis niet veilig is en een kind uit huis wordt geplaatst, is pleegzorg in principe de eerste keus. Jeugdhulporganisatie Spirit voert momenteel een bewustwordingscampagne rond pleegzorg op scholen.

“De eerste oplossing om een kind een goede plek te bieden is een pleegouder uit het netwerk van het kind, dus familieof een bekende”, vertelt Maaike Maas, communicatieadviseur van Spirit. “Als er binnen het netwerk geen mogelijkheden zijn, gaan we op zoek naar een bestandspleegouder: iemand die het kind nog niet kent.”

Stof tot nadenken

Er is al jaren een groot tekort aan pleegouders, zowel in de regio als landelijk. “Om goed te kunnen matchen hebben we zo’n 150 pleeggezinnen nodig, om de kinderen op te vangen die op de wachtlijst staan. Tot die tijd verblijven deze kinderen in een crisispleeggezin of een crisisopvanggroep”, zegt Maas. “We ontwikkelen steeds nieuwe manieren om pleegouders te werven. Momenteel voeren we onder meer een bewustwordingscampagne met behulp van virtual reality. We bezoeken scholen in ons werkgebied waar we ouders via een VR-bril een filmpje laten zien van een situatie rond pleegzorg. Het script is bedacht in samenwerking met een scriptschrijver die zelf ook pleegvader is. Het zou een scène uit de succesvolle serie ‘De Luizenmoeder’ kunnen zijn en drie acteurs uit deze serie, de personages Mel, Kim en Karel, werken er zelfs aan mee. In het filmpje worden kijkers geconfronteerd met verschillende vooroordelen over pleegzorg, bijvoorbeeld dat het voor mensen met een lager inkomen financieel niet mogelijk is of dat er alleen kinderen van criminelen in de pleegzorg zitten. Het is met humor gedaan, waar je overigens voorzichtig mee moet zijn, omdat de aanleiding voor pleegzorg natuurlijk nooit grappig is. Het filmpje stipt zaken aan waar potentiële pleegouders vooraf over na kunnen denken. En het is echt goed uitgevoerd, met goede acteurs.”

Pleegzorg onder de aandacht

Het campagneteam maakt vooraf afspraken met de school voordat het neerstrijkt op het schoolplein. “De school heeft er verder geen omkijken naar. We vragen alleen of ze ons bezoek in de nieuwsbrief willen aankondigen. Alle scholen dragen pleegzorg een warm hart toe, dat is heel fijn. We komen met de VR-brillen en een koffiekar op het schoolplein en spreken de ouders aan. Als ouders na het filmpje met ons in gesprek willen, vertellen we een eerlijk verhaal over pleegzorg, om wat voor kinderen het gaat en wat er van pleegouders wordt verwacht. Desgewenst vertellen we meer over de verschillende vormen van pleegzorg, tijdelijk, langdurig, alleen in de weekenden, vakantiepleegzorg of full time.” Hoewel de campagne vooral de bedoeling is om pleegzorg onder de aandacht te brengen en niet direct te werven, heeft Maas al een aantal aanmeldingen gekregen voor de informatieavond over pleegzorg. “Na een aantal weken vragen we de scholen een ‘follow up’ te delen over deze actie. Daarbij brengen we ook kinderen onder de aandacht uit de buurt van een school die op een plekje wachten. Dit gebeurt uiteraard anoniem.” Behalve bij scholen gaat het campagneteam ook werven bij maatschappelijke of commerciële organisaties. “Dan gaan we bijvoorbeeld in de kantine het gesprek aan. We willen vooral duidelijk maken dat in principe iedereen vanaf 21 jaar pleegouder kan worden, ongeacht gezinssamenstelling of seksuele voorkeur, zolang ze maar een stabiel en veilig thuis kunnen bieden.” Spirit zoekt pleegouders voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. “Er vindt een zorgvuldige matching plaats tussen kinderen en pleegouders. Zo nodig wordt aanvullende hulp en ondersteuning ingezet en kunnen pleegouders verschillende trainingen volgen. Uitgangspunt daarbij is altijd kinderen een zo passend mogelijke tijdelijke of langdurige plek te bieden.”

WIE IS HIER AAN HET WOORD?


Maaike Maas
Communicatieadviseur

Zij is communicatieadviseur pleegzorg bij Spirit Servicepunt Pleegzorg & Verblijf.